Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkskrinet Detektiv - övergripande planering för årskurs 3

Skapad 2020-10-02 09:33 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska
Under årskurs 3 kommer vi att arbeta i Språkskrinet Detektiv där vi får utveckla vår ordkunskap, språklära och skrivning.

Innehåll

Lärandemål

Dessa kunskaper- och färdigheter hoppas vi kunna lära oss:

Ordkunskap
- tankekarta.
- beskrivande ord utifrån bild och våra sinnen.
- talesätt om kroppen.
- ord om väder.
- analogier.
- homofoner.

Språklära
- alfabetisk ordning.
- vokaler och konsonanter.
- synonymer och antonymer.
- substantiv, verb, adjektiv.
- förkortningar.
- sj-ljudet.
- skiljetecken, talstreck.
- tj-ljudet.
- frågeord.
- rätta stavfel.

Skrivning
- berättelser med inledning, handling och avslutning.
- faktatexter.
- instruktioner.
- illustrationer.
- planering och utvärdering.
- handstil och dator.

 

Undervisning

På detta sätt kommer vi att arbeta på lektionerna:

- arbeta i grundboken.
- diskutera och samtala.
- läsa- och skriva olika typer av texter.
- se på filmer.
- sjunga sånger.
- lyssna på ljud- och hörövningar.
- spela spel.
- leka lekar.

 

Bedömning

Så här kommer läraren att se vad du har lärt dig.

Genom att:
- samtala och diskutera både i par-, grupp- och i helklass.
- visa att du kan berätta, förklara och argumentera så att andra förstår.
- visa att du kan berätta, förklara och argumentera så att läsaren förstår.
- använda dig av- och följa de språkliga regler och verktyg vi arbetat med när du skriver.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: