Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning 2 Småfröna

Skapad 2020-10-02 09:44 i 183331 Förskolan Växthuset Stockholm Farsta
Babblarna hjälper barnen att utforska rörelse
Förskola
Varje Babblare representerar en del i läroplanen. Genom att använda Babblarna som konkret material så hoppas vi att vi kan fånga barnens intressen i de olika målen. I år ser vi ett stort intresse av rörelse av olika form i gruppen, det tänker vi att vi arbetar vidare med.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Projektbeskrivningen görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Genom att formulera vad vi ska göra, varför vi ska göra det och hur vi ska komma dit ger vi barnen större möjligheter till en djupare förståelse av målområdet. 

En hjälp för att följa målstyrda processer

Projektfråga:

Hur utforskar Babblarna rörelse?

Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:


 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 •  

Projektbeskrivning:

VAD:

Med hjälp av Babblarna kommer barnen att utforska rörelse på olika sätt inom varje Babblares specialområde.  

VARFÖR:

Genom att använda sig av Babblarna använder vi hela läroplanen i arbetet med barnen, vi missar inte någon viktig bit. Babblarna är tacksamt att arbeta med då barnen känner igen och vill gärna prata och lyssna på de olika figurerna.

I våra observationer i barngruppen har vi upptäckt att rörelse är ett område som barnen utforskar och undersöker. Vi har observerat hur barnen springer mellan två punkter om och om igen, ibland tillsammans ibland enskilt. Vi har även observerat hur de utforskar en snurrande "frökenstol". Om man lägger olika saker på, hur snurrar den då? 

HUR:

Varje figur i Babblarskaran kan kopplas till ett område i läroplanen. Naturvetenskap, Språk, Rörelse och hälsa, Skapande, Normer och värden samt Matematik. 

Vi kommer att arbeta under året med de 6 första Babblarna. Varje figur har en egen samlingslåda med saker som kan kopplas till det området. Det är ofta nya spännande saker i lådorna som inspirerar till nya utforskande, diskussioner, lekar och uppgifter. Man vet aldrig vad Babblarna har med sig.
 
 
Doddo tycker att det är viktigt att vi arbetar tillsammans, alla får vara med...Hur kan Doddo utmana barnen i rörelse?
 
Babba är en Babblare som vill utmana barnen i språk och kommunikation. Babba kommer hjälpa barnen att sätta ord på rörelse t.ex. snurra, springa, långsamt, snabbt och fart.
 
Bobbo gör rörelse med kroppen och utmanar barnen med nya rörelsemönster.
 
Dadda utforskar rörelse t.ex centrifugalkraft. Dadda följer också med barnen ut i naturen för att hitta rörelse. Hur rör sig olika djur?
 
Diddi skapar rörelse med barnen. Kan man måla rörelse, eller uttrycka rörelse på andra kreativa sätt?
 
Bibbi utforskar rörelse i matematiska termer t.ex tid.
 
När en ny Babblarkompis flyttar in och vi arbetar med den, finns de andra kvar och kommer tillbaka.
T.ex om vi skapar och målar är Diddi med i målarrummet och om det uppstår någon konflikt i barngruppen kan Doddo komma och hjälpa till.
 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: