Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Godstransporter specialisering

Skapad 2020-10-02 09:52 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Godstransporter
Undervisningen i ämnet godstransporter ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om olika lastbilskonstruktioners användningsområden för godstransporter. Förmåga att planera och genomföra godstransporter med tung lastbil på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt enligt lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten. Förmåga att färdigställa och förbereda lastbilen för lastning av olika godsslag. Förmåga att planera färdvägar med hänsyn till lastbilen och trafikmiljön. Förmåga att köra och manövrera tung lastbil i skiftande trafikmiljöer samt att hantera utrustningar för lastning, lossning och leverans av gods. Förmåga att utnyttja lastbilens kapacitet för ökad framkomlighet i olika trafiksituationer och i skiftande väglag. Förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera med medarbetare och kunder.

Innehåll

Denna kurs som heter Godstransporter specialisering är 100p och utförs i sin helhet under höstterminens APL som är 4 veckor.

Ni har veckovisa uppgifter under fliken uppgifter här i kursen på Unikum i kursen som ni gör varje vecka.

Skicka in uppgifterna för varje vecka precis som gjort med tidigare övningsuppgifter.

Dessa övningsuppgifter bedöms och betygssätts av oss lärare.

Prata med din handledare och/eller transportledaren/chefen på åkeriet för att få svar. Utveckla svaren så mycket du kan.

Viktigt att uppgifterna skickas in i Unikum efter varje vecka.

Uppgifter

  • Loggbok APL vecka 4

  • Loggbok APL vecka 3

  • Loggbok APL vecka 2

  • Loggbok APL vecka 1

  • Övningsuppgift APL vecka 1

  • Övningsuppgift APL vecka 2

  • Övningsuppgift APL vecka 3

  • Övningsuppgift 4 APL

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: