Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stress- och stresshantering

Skapad 2020-10-02 09:48 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Området utgår ifrån ett visst område inom det centrala innehållet, dvs. stress och stresshantering.
Gymnasieskola Hälsa
Här lär vi oss vad stress kan beskrivas vara ur såväl ett individ-, grupp och ur ett samhällsperspektiv. Ni lär er också om stresshantering och hur ni kan arbeta hälsofrämjande genom att bibehålla och/eller stärka de inre resurserna hos er själva. Syfte: Arbeta salutogent (ta tillvara det friska) och hälsofrämjande (främja och stärka hälsa).

Innehåll

ÄMNESOMRÅDE STRESSHANTERING (utdrag från läsårsplanering) 


 

Ämnesområde

Lärande

 

Metod

Övrigt

36

 

Introduktion


-Vad är mental träning?


Testa på PPT:


https://prezi.com/f6jdq5junnkr/mental-traning-och-halsa/?present=1

Genomgång av huvudsakliga områden inom mental träning. 


Utföra kgnitiv omstruktureringsövning samt muntlig EPA-reflektion om lycka.

Ha oömma kläder och skor för utomhusbruk.  

36

Stress & Stresshantering

Introduktion


36

-Vilka behov har jag inom mitt lärande?

-Göra reflektörspar.

-Telefonnumer och mejladresser till biblioteket. 


-Vad är stress? Sid. 139-140


37

Vilka stressorer upplevs av mig och andra? 

Genomgång av centrala begrepp inom stress. 


Övning andrum.


Kommande: Ha oömma kläder37

-Samläsning av valda textdelar och och paus stresslekar utomhus.


-Skriva upp egna stressorer och berätta om dem för varandra. 


Exitticket på vad man har lärt sig.

37

 

-Vad är psykisk- fysiska effekter inom stress och prestation?


-locus of controll 

Samläsning av aktuell forskning, valda delar.


Tis: Vattenfallssamtal. 


Tors: Medveten gång utomhus

Oömma kläder, utomhus  

38v 39

Stress & stress-

hantering

-Vilka är våra stresshormoner och hur påverkar dessa vår prestation?


Teorimodeller inom stress:

-Krav och kontroll

-SMART

-DUPAS


(ska återkomma till dem igen, samläsning i boken - som vi skall låna)

Tisdag:

Idag arbetar ni med fördjupningsuppgift, där ni bland annat skall titta på: 

https://www.svtplay.se/din-hjarna


Torsdag: 

Ni utför uppgift intervju

Se filmsnutt i två delar (Kelly)


-Bikupasamtal


Tis: Sittande kroppscanning


Tis: Äta medvetet (om äpple finns i trädgårdsföreningen)/meditation


Tors: Visualisering 
Oömma kläder

40

Forts.

Fortsättning

 Fortsättning. 


Läsa valda delar ur stresskapitlet. Inom teorimodeller. 


Samtal

-Hur ser mina krav och min kontroll ut idag?


Sittande kroppscanning

 

41

 

Teoretisk modell COPING, för stresshantering


 1. Problem-

fokus


 1. Känslo-

fokus

Stressanalys/

kamratreflektion


-Hur hanterar jag min stress idag, enligt teorin? 

-Hur kan jag stärka min hälsa med hjälp av teorin? 


Välja självhjälpsbok. 

 

42

 

Fortsättning.


 

Samläsning. 


-Utföra stresshantering

 

Avslappnings- & 

spännings-

reglering.

Oömma kläder, inomhus. 

43

Stress & stress-

hantering

 

-Centrala begrepp inom prestation och stress

-fysiologiska och psykologiska effekter på vår hälsa

Mindmap

Vi utför övningar i mindre grupper. 

43

  Sammanfatta inför prov

  

45

  Instuderingsfrågor Förhöra varandra  
         
         
         

46

 

Examination: Diskutera och föra samtal om hur stress står i relation till prestation.  

Fallbeskrivning 


-enskilt prov

 

Uppgifter

 • Bedömning examination (eleven arbetar inte här)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika stressorer i vardagen.
  Hal  -
 • Teoretiska modeller för stresshantering.
  Hal  -
 • Aktuell forskning inom området.
  Hal  -

Matriser

Hal
Stress och stresshantering

Stress och stresshantering

E
C
A
Beskriver egna och andras stressorer och stressfaktorers påverkan på prestation.
Du är mer kortfattad och det förekommer viss tvekan men har kunskaper om centralt innehåll, t.ex. vad stress, prestation och stressorer är och hur de påverkar varandra. Har fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet, i bekanta situationer.
Du beskriver innehållsrikt
Utgår ifrån flera perspektiv
Diskutera fysisologiska- och psykologiska effekter
Du är mer kortfattad och det förekommer viss tvekan men har kunskaper om centralt innehåll, t.ex. kan diskutera aktuell forskning. Du har fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet, i bekanta situationer.
Du diskuterar innehållsrikt
Du utgår ifrån flera perspektiv
Hur psykiskfysiska effekter påverkar prestation och stresshantering
Du är mer kortfattad och det förekommer viss tvekan men har kunskaper om centralt innehåll. T.ex. Du kan beskriva och erfar hur olika stresshanteringsmodeller kan användas relaterat till psykiskfysiska effekter. Du har fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet, i bekanta situationer.
Du beskriver innehållsrikt
Du kan beskriva flera hanteringar och effekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: