Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2020-2021

Skapad 2020-10-02 09:52 i Grundsärskolan 1-9 Färgelanda
Grundsärskola 4 – 6 Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Du får räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-100 och träna på att använda olika matte-strategier och metoder när du räknar t.ex. ”10-kamrater” och uppställningar.

Du får träna på att dela upp tal och multiplicera med hjälp av konkret material.

Träna på att avläsa och hämta information från tabeller och diagram.

Lösa enkla matteproblem och samtala kring svaren du kommer fram till.

Träna på klockan.

Du får arbeta med matematik enskilt med en fröken och självständigt när du arbetar i din bänk.

Vi arbetar ämnesövergripande med praktisk matematik i hemkunskapen och slöjden.

Du får använda olika appar på Ipaden där du kan färdighetsträna addition, subtraktion och klockan.

Du får använda laborativt material som pengar, 10-stavar, klossar och tallinjer när du räknar.

Du får träna på att väga och mäta och träna på de vanliga måttenheterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  1-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  1-6
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
  Ma  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  1-6
 • Likhetstecknets innebörd
  Ma  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: