Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation Projekt: Byggnader i framtiden Äppelängen Piazzan

Skapad 2020-10-02 09:55 i 213011 Förskola Äppelängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Språk och kommunikation Hur färdas vi och bor i framtiden? Projektet ska vara utforskande/ämnesöverskridande. Det innebär att olika ämnen så som språk , matematik, teknik, ingenjörsvetenskap, estetiska uttrycksformer integreras. Musik och rörelse övas i funktionella och begripliga sammanhang. Projektet ska rymma lek, utforskande, fantasi/fakta och verklighet. Barn ska få möjlighet att pröva många olika uttrycksformer, artefakter och estetiska ”språk” och att göra översättningar mellan olika språk och uttrycksformer, mellan tänkande och görande, kropp och tänkande och mellan olika material. Syfte: Väcka barnens frågor, funderingar och fantasi för att sedan omsätta det i praktiken, antingen genom skisser eller konstruktion med återvunnet material.”

Innehåll

Projektbeskrivning:

I vårt projekt har vi valt att utgå ifrån ett fallfärdigt hus i vår närmiljö, som har väckt barnens förundran. Det har väckt intresse och fantasi när vi pratar om vem / vilka som bor i huset. Eftersom det är byggnadsställningar utgår vi ifrån att huset renovera. Hur kommer det att se ut i framtiden, vilka kommer bo där? Vi utgår från barnens intresse och tidigare erfarenheter, ex hur bor vi idag, hur många, vilka bor tillsammans o.s.v.

Vårt syfte: 

Vi vill ge utrymme för barnens frågor, funderingar och fantasi. Vi vill ge barnen möjligheter att undersöka/utforska, jämföra, lösa olika problem, leka, kommunicera, reflektera och dra slutsatser. Skapa och prova olika estetiska uttrycksformer, vilka är nog så centrala i vårt kommunicerande med varandra. Vi vill även ge barnen ett rikt ordförråd.

Vår metod: 

Genom samtal och reflektioner med utgångspunkt från bilder, filmklipp, det vi ser i vår närmiljö samt genom barnens egen vardag och verklighet utvecklar vi ett gemensamt projekt tillsammans med barnen. 

 Hur?

När barnen diskuterar det gamla rucklet kommer många tankar upp, t.ex att det bor spöken där. Vår metod går ut på att i mesta möjliga mån följa barnens tankegångar och erbjuda aktiviteter utifrån det.  Eftersom projektet ska ledas in i framtiden pratar vi mycket om dåtid, nutid och framtid. Hur såg saker ut, hur ser saker ut och hur kan det se ut i framtiden. Vi anser att tidsperspektiv är viktigt, men väldigt abstrakt. Vi funderar på att leka att vi sätter oss på en matta som kan flyga in i framtiden. Det kan vara framåt, en timme eller flera år, och allt däremellan.  Vi involverar föräldrar genom att be dem om återvinningsmaterial till barnens byggen.

 Aktiviteter 

Utgångspunkten är både det gamla rucklet men även barnens eget boende idag. Genom att titta på vilka olika slags hus som finns i närområdet och via samtal och, beroende på vad som kommer fram tillsammans med barnen, skapande kring det egna boendet. Kanske hur det ser ut när man är vuxen eller hur man tänker sig vilka som bor där, eller vilken bil man har, etc.. Barnen får leda oss framåt med pedagogerna som kommer finnas tillhands om man behöver lite ytterligare inspiration. Det är ju svårt att fantisera om man inte har något att fantisera kring… Barnen ska få bygga egna hus, om de vill kan vi göra ett väldigt högt hus av alla husen, eller ett väldigt långt...

Det är genom samtal, lek ( fantasi, kreativitet, social samvaro), skapande (bygga av återvinningsmaterial, tillverka i lera/ måla), drama (ex leka robotar), musik / dans (röra sig som humlor,  med hjälp av klassisk musik(vi har sett insektshotell), rörelse (genom att i skogen klättra, släpa stora pinnar till kojbygge), springa (fort/sakta, där får vi in tid), hoppa (högt, långt) Kultur genom besök på biblioteket, titta på gamla/nya barnprogram (jämföra samt få in dåtid/nutid)

Pedagogisk miljö

Vi tittar på hur vi ska göra innemiljön inbjudande, tydlig och estetisk med de förutsättningar vi har. I nuläget ser vi att det behöver skärmas av mer mellan olika "stationer" då vi endast har ett stort rum.

Utomhus tar vi tillvara mycket naturmaterial, t.ex i skogen. Bygger med pinnar och stockar. Små figurer av kottar har kommit till heders igen. Eftersom naturen erbjuder mycket naturliga utmaningar grovmotoriskt är vi i skogen flera gånger i veckan. Tillgängligt återvinningsmaterial att bygga med

Samspel 

Vi försöker ge barnen de bästa förutsättningarna till att samtala och samspela med varandra genom att vara tydliga med att vi måste vara rädda om både varandra miljön och materialet på förskolan (även utanför såklart) Det är detta vi vill erbjuda med hjälp av att göra miljön tydligare och olika delar avgränsade. En lugn hörna för samtal och tänkande har barnen själva önskat.

Frågeställningar

- På vilka olika sätt undersöker och kommunicerar  barnen på?

- Hur går vi vidare utifrån dessa sätt?

- Hur kan vi inspirera ytterligare?

- och självklart; vilka intressen har det väckt hos barnen? Vilken riktning ska vi följa eller styra in på?

 

Under projektets gång ställer vi frågor som inspirerar till att:

 • - undersöka

 • - jämföra

 • - lösa problem

 • - reflektera

 • - dra slutsatser

 

 

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: