Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2020-10-02 10:19 i Kattfoten Dibber Sverige AB
Planeringen utgår från vårat valda tema som är språk och kommunikation.
Förskola
Det här året planerar vi att ha språk och kommunikation som tema på Kattfoten. Vi kommer utgår från barnens intressen när vi väljer aktiviteter och tillvägagångsätt i vårat tema.

Innehåll

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 
 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)
 • 1. Ett rikt och nyanserat språkbruk
  2. Möjlighet att utveckla sitt språk där vi även utforskar andra modersmål
  3. Förstärka vårat språk med teckenstöd i vardagen


  Varför? (Syfte med undervisningen)
 • 1. Grundläggande livserfarenhet för deras vidare språkutveckling. 
  2. Social färdighet, trygghet och nyfikenhet på språk.
  3. Teckenstödet förstärker ord och underlättar barnets förståelse och hjälper barnet att kunna tala för sig och förstå andra i olika sammanhang.


  Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • 1. Vi pedagoger ska vara förebilder och använda ett korrekt och nyanserat språkbruk. 
  Vi pedagoger genomför undervisningen på ett lustfyllt sätt så att barnen får lust att lära.
  I smågrupper med högläsning och boksamtal.
  Använda språklekar och språkmaterial såsom rim, ramsor, sånger och klapplekar.
  2. Jobba med kommunikationsövningar och värdegrundsövningar. Imitationsinlärning från pedagoger och kompisar.
  3. Imitation. Planerade möten, aktiviteter eller samlingar i vardagen. Bildstöd med tecken på barnens nivå.
  Veckans tecken.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
 • Genom samtal med barnen i samlingar, matsituationer, olika möten i vardagen, efter genomförda gruppaktiviteter.
  Titta på våra dokumentation tillsammans med barnen.

  För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
 För barnens skull. 
 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

  Alla pedagoger. Pedagoger tillsammans med barnen.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara
  )

  Att barnen ska få ett rikt och nyanserat språk, känna sig trygga med att förmedla sina åsikter. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: