Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet

Skapad 2020-10-02 10:31 i Bolltorps förskola Alingsås
Grundverksamheten!
Förskola
Vår läroplan, Lpfö 18, lyfter vikten av att barnen får möjlighet att få goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen, känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet, utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen. För att kunna detta måste man känna sig trygg i den miljö man vistas i och med dem som är närmast runt omkring en.

Innehåll

Syfte 

Grundverksamhet är den grund som vi ska förlita oss på när vi planerar avdelningens verksamhet.

Den består av tre delar:

 1. Förskolans omsorg och rutiner.
 2. Förskolans umgänge.
 3. Förskolans lek och lärande miljö.

 För att få en trygg bas att bygga verksamheten på behöver barn och pedagoger lära känna varandra. Alla behöver även känna till rutinerna på avdelningen och vad som händer under en dag på Fjärilen.

Mål 

Målet är att vi alla skall veta vad kompisarna och pedagogerna heter, vad som händer på förskolan under dagen, var olika saker finns på avdelningen och hur vi är mot varandra för att alla skall känna sig trygga.

Nuläge

Som vanligt vid ett nytt läsår har vi en ny barngrupp som behöver lära känna varandra, skapa relationer och bli trygga. Två kompisar är nya och behöver lära känna oss och lära sig namnen på sina nya kompisar. 

Hela barngruppen behöver en uppdatering av rutinerna på förskolan efter en lång ledighet. Vi behöver jobba med vår värdegrund. 

Genomförande

1. Omsorg och rutiner:

Rutiner är återkommande aktiviteter och händelser i förskolans vardag för att barnen ska känna trygghet i den dagliga verksamheten. Som t.ex.

- Lämning/ Hämtning

- Måltider

- Samling

- Toalettbesök/ Blöjbyte

- Vila

- På- och avklädning

- Utevistelse

- Städning2. Förskolans umgänge

I förskolan är det viktigt att känna  trygghet samt att lära sig sociala regler och samspel för att kunna fungera i en grupp.

Detta skapar pedagoger och barn tillsammans genom att;

 

- Alla har lika värde.

- Att möta varandra – hälsa på, se, höra, bekräfta, vara delaktig.

- Ge positiv respons på goda handlingar, både stora och små.

- Uppmärksamma de barn och pedagoger som inte är här för dagen genom en närvarotavla.

- Ta hänsyn till varandra.

- Träna turtagning.

- Sätta gränser – säga stopp, markera med ord och tecken.

- Utveckla empatisk förmåga genom att barnen hjälper varandra.

- Pedagogerna är goda förebilder som uttrycker sin omsorg om andra.

- Vi uppmärksammar händelser bland barnen genom att hjälpa dem att ta reda på vad som hänt. Det är inte alltid som vi tror. Vi ser inte alltid hela händelseförloppet.

 

           

3. Förskolans lek och lärandemiljö:

 Lek- och lärandemiljö skall väcka och möta varje barns nyfikenhet lust och intresse att lära sig.

Detta gör vi genom att:

- Introducera lekmaterial – dess plats och användning.

- Lekmaterial finns tillgängligt för att barnen ska kunna göra egna val.

- Skapa en god lek- och lärandemiljö genom att vara närvarande vuxna.

 

- Variera utevistelsen med promenader till olika lekplatser.

 

-Regelbundet gå till skogen och använda naturen som ytterligare en lek och lärandemiljö.

 

- Tillsammans utforska och söka kunskap. Ta tillvara allas kunskap.

För att att vi ska få en god grundverksamhet krävs det även att vi pedagoger är goda förebilder som är samspelta,  tydliga och konsekventa i vårt arbete.

 ...

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: