Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion åk 4 20/21

Skapad 2020-10-02 10:33 i Mörrums skolor Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
vi arbetar med addition och subtraktion

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Undervisning/arbetssätt

# Gemensamma genomgångar och diskussioner

# Genomgångar i smågrupper eller enskilt.

# Enskilt arbete

# Arbete i par

# Grupparbete

# Arbete i helklass (hela gruppen)

 

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning Matematikmatris åk 4

1
2
3
4
Huvudräkning addition
Kan inte hitta strategier för huvudräkning i addition.
Kan med hjälp hitta strategier för huvudräkning i addition.
Kan hitta strategier för huvudräkning i addition.
Addition
Använder trots stöd inte lämpliga metoder för additonsberäkningar i talområde 0 till 1 000.
Använder med stöd lämpliga metoder för additonsberäkningar i talområde 0 till 1000.
Använder lämpliga metoder för additonsberäkningar i talområde 0 till 1000.
Klarar beräkningar där man arbetar i flera led för att lösa ett problem.
Huvudräkning subtraktion
Kan inte hitta strategier för huvudräkning i subtraktion.
Kan med hjälp hitta strategier för huvudräkning i subtraktion.
Kan hitta strategier för huvudräkning i subtraktion.
Subtraktion
Använder trots stöd inte lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar i talområde 0 till 1 000.
Använder med stöd lämpliga metoder för subtraktionsberäkningar i talområde 0 till 1 000.
Använder lämpliga metoder för subtrtaktionsberäkningar i talområde 0 till 1 000.
Klarar beräkningar där man arbetar i flera led för att lösa ett problem.
Sambaandet mellan addition och subtraktion 134+523=657 Då är 657-523=134
Förstår trots stöd inte sambandet mellan addition och subtraktion.
Förstår med stöd sambandet mellan addition och subtraktion.
Förstår sambandet mellan addition och subtraktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: