Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa & Livsstil

Skapad 2020-10-02 10:41 i Björnkärrsskolan Linköping
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
1. Genomgång av kursinnehåll inför olika perioder 2. Samtal om varför vi har idrott och hälsa på schemat 3. Samtal/utvärdering

Innehåll

Övergripande syfte från Läroplanen:

·       Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

·       Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

 

·       Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Undervisning/arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta:

Genomgång av kursinnehåll inför olika perioder.

Samtal om varför vi har idrott och hälsa på schemat.

 

Samtal/utvärdering.

Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Formativ bedömning (bedömning för lärande) genomförs kontinuerligt under lektionerna i idrott och hälsa direkt kopplat till respektive elev och elevgrupp. Summativ bedömning (bedömning av lärande) görs vid betygssättning/skriftliga omdömen, baserat på vad eleverna ska kunna (kunskapskrav)

Elevens delaktighet och inflytande - Vad kan du påverka?

Eleverna är delaktiga vid planering och genomförande av olika aktiviteter.

 

Kunskapskrav enligt kursplan (omskrivna enligt E kriterierna för år 6)

Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig.

 

Tolkning av kunskapskrav

Åk 1
Delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt kunna sätta ord på vad som påverkar en god hälsa.

Åk 2
Delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt kunna sätta ord på vad som påverkar en god hälsa.

Att förstå och kunna beskriva hur skador undviks.

Åk 3
Delta i samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter samt kunna sätta ord på vad som påverkar en god hälsa.

Att förstå och kunna beskriva hur skador undviks.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: