Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi åk9 ht20

Skapad 2020-10-02 11:16 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap
Detta är ett arbetsområde om vår ekonomi

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå ur ekonomi fungerar och hänger ihop 

Innehåll

Ekonomi på olika nivåer och hur de samverkar:

 • hushåll
 • offentlig sektor (kommun, landsting, stat)
 • företag (privat sektor)
 • banker
 • global (hur världens ekonomi påverkar Sveriges)

Ekonomiska samband:

 • utbud och efterfrågan
 • inflation
 • räntor och skatter

Genomförande

Genomgångar och diskussioner. Läsa och lyssna på texter, se filmer. Diskutera och svara på frågor. 

Redovisning

Du visar dina kunskaper vid diskussioner och vid ett större prov på slutet samt på mindre förhör under under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Samhällskunskap
Förmågan att förklara samband
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Samhällskunskap
Förmågan att resonera ur olika perspektiv
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: