👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En skål med både utvändig och invändig form

Skapad 2020-10-02 11:58 i Söraskolan Österåker
Grundskola 8 Slöjd
Vi tillverkar en mer komplex skål där vi med hjälp av fästkloss i två steg jobbar med både utsida och insida för att kunna tillverka en skål med mer avancerad formgivning.

Innehåll

I år 8 kommer du att tillverka en skål

Varför: 

Syftet med uppgiften är att du tränar olika förmågor samtidigt som du lär dig forma en skål med olika verktyg. Du övar och befäster grundläggande tekniker. Du övar din motorik och du tränar på att använda olika redskap.
Du tränar på processarbete och att driva ditt arbete framåt. Du tränar på att dokumentera ditt arbete i skrift och bild och då öva upp begreppsförmågan, att utveckla förmågan att beskriva och resonera kring sitt slöjdarbete

Analysförmåga - du bedömer kvaliteten på ditt arbete och ger omdömen om hur din arbetsinsats påverkat ditt slöjdarbete, du berättar varför du gjort olika val.

Kommunikativ förmåga - du berättar om ditt slöjdarbete och försöker förmedla dina idéer till mig.

Begreppslig förmåga - du lär dig vad begreppen (slöjdord) som hör till uppgiften betyder, du använder dem när du talar och skriver. 

Metakognitiv förmåga - du försöker hitta lösningar och vågar pröva dig fram.

 

Procedurförmåga - du använder dig av och kombinerar gamla och nya kunskaper och vet när de kan användas.

Vad:

Du kommer att...

- träna på är olika teknikermed verktyg

- träna på materialkännedom

- träna på att använda de vanligaste redskapen inom arbetsområdet

- träna på att följa skriftliga, muntliga beskrivningar och instruktioner

- träna på egen formgivning och design med hjälp av inspirationsmaterial

 

- träna på att berätta skriftligt och muntligt om ditt slöjdarbete och lära dig slöjdbegrepp (slöjdord).

 

Hur/Arbetsgång:

Elev sågar ut en 50-75 mm bit al eller lind som ska vara 15 x 10 cm som nu är vårt skål-ämne.

Elev raspar och filar de sågade ändarna. Så att hörnen blir räta ( 90 grader).

Elev hyvlar sidorna släta och raka.

Elev hyvlar botten slät och rak.

Elev ritar på med strykmått med anhållet mot botten så att vi får linjer som vi kan hyvla uppsidan rät.

Elev hyvlar uppsidan så att skål-ämnet nu blir ett s.k. "rätblock"

Elev vänder upp det som ska bli undersidan, vanligen ytveden (längst ut på årsringarna) och ritar ut kryss mellan hörnen.

Eleven bestämmer bottens storlek och ritar ut denna med strykmått från sidorna, Bottens hörn ska mötas utmed kryssets linjer. 

Eleven vänder på skål-ämnet, bestämmer kanttjocklek ca 1-3 cm och ritar ut den på sidorna runt om med strykmått med anhållet mot uppsidan.

Elev förbinder den utritade botten med kantmarkeringen linjal och penna.

Elev sågar ut en 7cm lång kloss av ett 5x5 cm långt furuämne

Vi förborrar och skruvar fast klossen i skålens uppsida.

Vi sätter fast skål-ämnet med kloss i baktången och börjar såga bort överflödigt material på utsidan.

Elev raspar/hyvlar och filar den yttre formen.

Vi skruvar loss klossen och limmar den på undersidan för att kunna urholka (gröpa ur) skålen från ovansidan.

Fler instruktioner kommer snart.

 

Vad du blir bedömd i:

 

Hur noggrann du är, hur du använder redskap och verktyg.

 

Hur du kommer med idéer till ditt arbete. För att nå ett högre betyg behöver du göra egna val runt arbetet.

 

Att du tar ansvar för att komma framåt i ditt arbete och slutför din slöjdprodukt.

 

Att du dokumenterar löpande och kan berätta om ditt slöjdarbete i ord och bild och använder begreppen,

 

 

På vilket sätt du blir bedömd:

Allt arbete du gör på lektionerna och det du berättar muntligt och skriftligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9