Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måltider - Lärande under hela dagen

Skapad 2020-10-02 11:58 i Förskolan Freden Ludvika
Förskola
Måltider i förskolan är så mycket mer än bara mat. Här övar vi oss i turtagning, begreppsuppfattning, matematik, färger, geometri och framförallt kommunikation.

Innehåll

BAKGRUND

På förskolan bedrivs lärande i alla tänkbara situationer under hela dagen, måltiderna är en typisk sådan situation. Här ges barnen möjlighet till lärande på ett flertal områden, både socialt, intellektuellt och motoriskt. För att alla barn ska erbjudas lika stor möjlighet till delaktighet i samtalen och möjligheten att påverka sin måltid använder vi bilder när vi äter. Genom bilderna vill vi uppmuntra till bättre, mer nyanserad och utvecklande kommunikation kring bordet.

MÅL

 • Vi vill utveckla och berika språket hos barnen.
 • Vi vill att barnen ska känna mer delaktighet och få större inflytande över sin måltid.
 • Vi vill att barnen ökar sin självständighet, stärks i sina förmågor.

METOD

För att hjälpa barnen benämna saker vid namn, peka och visa har vi gjort små "knippen" med bilder på mat och de saker som är aktuellt vid bordet. Bilder finns på allt vi använder vid bordet, samt på det vi äter och dricker. Tex om ett barn vill ha mera mjölk, pekar barnet på bilden mjölk, vi pedagoger kan då bekräfta barnet genom att svara "Jag ser att du pekar på mjölk, du vill ha mera mjölk, nu häller jag i mjölk i ditt glas" Eller om ett barn pekar på ärtor och det inte serveras den dagen, kan vi ändå bekräfta barnet på att vi ser önskemålet om ärtorna. Vi tänker oss att samspelet mellan barnen ökas när de med hjälp av bilderna kan uppmärksamma varandras önskemål. Vi hoppas även att bilderna ska väcka nyfikenhet och att barnen blir mer benägna att smaka på sådant som de tidigare inte varit så intresserade av.

Genom att vi pedagoger uppmuntrar alla barn att äta med kniv och gaffel, tränar barnen sin motorik. Alla barn försöker skala sin potatis själva, antingen med kniv eller med fingrarna. Barnen får även försöka dela och skära sin mat i så stor utsträckning som möjligt. I och med detta stärker vi barnens självkänsla och måltiden upplevs som mer positiv när vi förmedlar hur bra dom lyckas, även om själva maten just den dagen kanske inte tillhör favoriten. 

DOKUMENTATION

Dokumentation i text och bild i unikum.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Utvärdering sker fortlöpande vid varje lär tillfälle, samt i unikum. Barnen uppmuntras att själva försöka analysera, reflektera och utvärdera sitt eget lärande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: