Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids- och idrottskunskap: Idrottens betydelse

Skapad 2020-10-02 12:06 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Fritids- och idrottskunskap
I första delen av kursen jobbar vi med fritidens och idrottens betydelse för människors hälsa, lärande och växande. Vi lyfter även människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter i olika åldrar, och faktorer som påverkar val av dessa. Kunskapskrav vi kommer jobba med är: Eleven beskriver översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat fritidens och idrottens betydelse för individer, grupper och samhälle. Dessutom redogör eleven översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat för människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter samt vilka faktorer som påverkar människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter.

Innehåll

 

Undervisningen i den här delen av kursen kommer behandla följande centrala innehåll:

 

  • Fritid som begrepp och fenomen.
  • Fritidens och idrottens betydelse för människors hälsa, lärande och växande.
  • Människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter i olika åldrar, och faktorer som påverkar val av dessa.

 

Varför?

Undervisningen i ämnet fritids- och idrottskunskap ska syfta till att du utvecklar kunskaper om fritidens och idrottens betydelse för individer och samhället.

Du ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur fritid och idrott har förändrats och om hur olika faktorer påverkar människors fria tid, fritidsvanor och fritidsaktiviteter.

Du ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om fritidssektorns villkor och förutsättningar samt om fritidsmiljöer och fritidsaktiviteter som mötesplatser för människor.

Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska du ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang.

Du ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera ämnesinnehållet, centrala begrepp och egna och andras handlingar och attityder.

I undervisningen ska du också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.

 

 Hur?

I denna kurs värderas muntlig  och skriftlig kunskap lika högt och du som elev kommer under examineringstillfällena ges möjlighet att visa din kunskap på båda sätt. 

Under kursen kommer du att: 

- Få genomgångar 

- Skriftligt och muntligt framföra dina egna åsikter och tankar kring ämnet 

- att praktiskt testa på olika typer av fritid och idrottsevenemang 

- Grupparbeten 

- Gruppdiskussioner 

- Muntlig redovisning där vi delger varandra fakta kring berört område 

- Studiebesök  

 - Film 

- Kortare filmklipp med diskussion 

- Enskilt arbete 

 

 

Bedömning 

E: Du visar grundläggande kunskaper på ett enkelt sätt. Du svara på frågor och deltar i kursens alla moment. När du redovisar så kan du nämna några få fakta, begrepp, exempel, beskrivningar. Du ger exempel på korta samband, orsaker, konsekvenser, perspektiv inom fritid och idrotts frågorna. Du deltar i kursens alla moment 

 

C: Du visar goda kunskaper,  dina argument är utförliga,  du nämner fler fakta, fler och längre samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv. Du kan alltid diskutera dina svar eller påståenden med frågan varför. 

 

 

A: Mycket goda kunskaper,  det är nyanserat, många fakta, många långa samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv du svarar på dina egna frågor och och ger exempel på lösningar i ett omfattande sammanhang där dina egna åsikter och erfarenheter.

Uppgifter

  • Debatt - Idrottens betydelse för samhället

  • Skriftligt prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: