Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla tiders teknik

Skapad 2020-10-02 12:26 i Klämmestorpsskolan Mjölby
Grundskola 3 Teknik
Du ska få följa den tekniska utvecklingen över tid och resonera kring framtida lösningar för en hållbar utveckling. Vi ska därtill föra en enkel dokumentation kring våra experiment och konstruktioner.

Innehåll

Mål 

Vad ska du kunna?

Du ska kunna:

 • ge exempel på hur vardaglig teknik har utvecklats över tid.

 

 • berätta om några tekniska lösningar inom transportområdet och hur det påverkat människa och miljö.

 

 • diskutera teknik och hållbar utveckling

 

 

 

Detta visar du genom att:

 • vara aktiv på lektionerna. 

 

 • en skriftlig eller muntligt diagnos inom området. 

 

 

Undervisning 

I skolan kommer vi arbeta mot målen genom att:

 • läsa, lyssna och samtala om hur tekniken har utvecklats, från stenålder till nutid samt hur det påverkar människan, samhället och miljön.

 

 • läsa, lyssna, skriva och samtala om hur transporterna har utvecklats och hur det påverkar oss.

 

 • läsa, lyssna och samtala om teknik och hållbar utveckling.  Vi kommer även prata om återbruk och du kommer att få fundera ut nya användningsområden till gamla saker. Du får skissa, pröva, utvärdera och eventuellt ändra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik åk 1-3

Tekniska lösningar och arbetssätt

Din förmåga att...
Är på väg mot målet
Har nått målet
Har nått målet mycket väl
undersöka några vardagliga föremål
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan undersöka några vardagliga föremål.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
konstruera på en årskursanpassad nivå
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du arbetar med konstruktioner.
Du arbetar med konstruktioner och du slutför dem. Det blir en enkel modell.
Du genomför konstruktioner och prövar möjliga idéer till lösningar. Du bidrar med egna idéer som för arbetet framåt.
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk  1-3
Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
Du använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
dokumentera arbetet på en årskursanpassad nivå
 • Tk  1-3
Du arbetar med enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.

Teknik, människa, samhälle och Miljö

Är på väg mot målet
Har nått målet
Har nått målet mycket väl
analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändras över tid
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats över tid.
att hantera teknik på ett säkert sätt
 • Tk  1-3
Du har deltagit i undervisningen kring säkerhet.
Du är medveten om säkerhetsaspekten inom teknikämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: