Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trädet

Skapad 2020-10-02 12:32 i Fyrklöverns Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Utforskarna kommer att arbeta med trädets olika delar och följa trädet under de fyra årstiderna. Vad händer med trädet, på vilket sätt förändras det under året.

Innehåll

Bakgrund

Barnen har visat ett intresse för våra träd under de dagar som vi vistats ute i naturen. Nu på hösten har intressen vuxit då det trillar ner spännande saker från träden som t.ex kastanjer och ekollon. Då har barnen haft många frågor och funderingar om dessa och därför har vi valt att fokusera vårt arbete på trädet denna period.

 

Syfte

Genom att lära sig mer om naturen, årstiderna och få en förståelse för hur dessa hänger ihop. Varför måste trädet finnas? Samt om hur viktigt det är att värna om naturen.

 

Metod

Genom att arbeta utomhus med hjälp av våra olika sinnen kommer barnen få lära sig trädets delar samt olika trädsorter.

Vi har valt att följa en björk genom årstiderna och kommer varje månad att fotografera och samlas vid denna för att prata om förändringarna som sker. Genom att på plats vid trädet peka och berätta om trädets olika delar får barnen lättare en förståelse för trädets uppbyggnad. Barnen kommer att få göra en bok om trädets delar.

Barnen kommer även under denna period få lära sig en sång som handlar om trädets delar samt även ta med naturmaterial in och göra en bladmask.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: