Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattematik

Skapad 2020-10-02 12:51 i Gredelby förskola Knivsta
Förskola
Matematik 1-3 år

Innehåll

Matematikutvecklande arbetsätt 

Gredelby förskola 1-3 år 

 

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem (Lpfö18) 

 

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att: 

 • Skilja mellan ett och flera 
 • Använda sig av prepositioner t.ex. på, under, i, bakom 
 • Reflektera kring olika färger och former 
 • Använda sig av motsatsord, t.ex. stor-liten, kort-lång 
 • Möta utomhusmatematik 
 • Bli utmanade i sitt matematiska tänkande i vardagen 
 • Möta siffror 
 • Peka och räkna till 10 
 • Känna igen och benämna figurerna; kvadrat, rektangel, cirkel och triangel 
 • Känna till veckans dagar 

 

Hur? 

•vi använder matematiska begrepp i olika vardags situationer 

•uppdragskort t.ex. prepositioner, antal 

vi lyfter fram matematiken i leken 

Anpassa lärmiljöerna för matematiskt tänkande 

Matematiksagor/ ramsor/ sånger 

Sällskapsspel 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: