👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min bok

Skapad 2020-10-02 12:52 i Gossagårdens förskola Lilla Edet
Förskola
Min bok om mig, min familj och det jag tycker om.

Innehåll

Bakgrund

12 barn 1-2 år. 2 pedagoger 100%, 1 pedagog 50%. Alla barn har skolats in i gruppen under de senaste 8 månaderna.

 

Vi har observerat barnen under några veckor och ser att de börjar hitta sin plats i gruppen och börjar känna sig trygga med de andra barnen och oss pedagoger. Utifrån temat språkutveckling som vi har på förskolan så vill vi fortsätta stötta barnen att känna trygghet, lära känna varandra och utveckla språket för att få en större möjlighet till att förstå och göra sig förstådda och utveckla samspelet mellan varandra. Detta kommer vi göra genom vårt projekt där vi skapar en egen bok tillsammans med barnen. Vi börjar med att göra vårdnadshavarna involverade i projektet genom att de ska få skicka bilder på barnets familj, favorit sak, boende, husdjur etc. Vi kommer be de vårdnadshavare vars barn har ett annat hemspråk att benämna begrepp på sitt språk för att vi på detta sätt vill synliggöra och lyfta fram alla barns "hemkultur". Sedan kommer vi utöka med favorit sång, saga, ramsa m.m. för att barnen ska få lära känna nya begrepp, vi kommer också använda oss av tecken som stöd. Böckerna kommer att bli vår "synliga" dokumentation som vi kan reflektera över tillsammans och återkoppla till under projektets gång.

 

Mål

- att känna trygghet

- lära känna varandra

- språkutveckling 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18