Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva tillsammans i samhället

Skapad 2020-10-02 13:07 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap
Samhällskunskap är ett av So-ämnena, de andra är historia, geografi och religion. Det här arbetsområdet kommer att handla om om hur vi kan leva tillsammans i samhället. Familjen och skolan är viktiga saker för barn och ungdomar. Familjen har sett ut på olika sätt genom historien och skolan har också ändrats en hel del. Det är viktigt att man funderar över både hur man själv vill ha det och hur man ska behandla andra.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Målet och syftet med det här arbetsområdet är att du ska kunna besvara följande frågor:

 • Vad är ett samhälle?
 • På vilka sätt formas och förändras samhället?
 • Varför lever vi tillsammans?
 • Vad måste vi ta hänsyn till när vi lever tillsammans i familjen, i skolan och i samhället?
 • Hur har familjen, skolan och samhället förändrats?
 • Vilka orsaker kan finnas till att barn mår dåligt  och vilken hjälp kan ett barn få?
 • Vad är mobbning och nätmobbning?

Du kommer även att få lära dig nya ämnesord och begrepp, träna på att läsa olika texter och läsförståelse.

Viktiga ord och begrepp:

samhälle, förändring, orsaker, konsekvenser, lagar, regler, normer, familj, individ, grupper, könsroller, jämställdhet, värderingar, barnkonventionen, gifta, sambo, tingsrätt, diskriminering, mobbning,   straffbart, skolplikt, diskriminering, förhållningsätt, tillsammans, Friends och BRIS.

 

Varför ska jag lära mig om hur det är att leva tillsammans i samhället?

Det är inte säkert att du har funderat på vad ett samhälle är eller består av men det kan vara t.ex. vara sådant som syns och som du varit i kontakt med som skolor, sjukhus, vägar, hus och idrottsanläggningar. Det kan också vara sådant som finns i ett samhälle men som inte syns som t.ex. lagar, könsroller, jämställdhet, demokrati och skatter. Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen och något förenklat skulle man kunna säga att samhällskunskap handlar om vad det innebär att leva i dagens samhälle och vilka rättigheter och skyldigheter du har som medborgare.   Det är viktigt för alla att lära för att leva tillsammans.

Hur ska jag lära mig om hur det är att leva tillsammans i ett samhälle?

Vi i klassen kommer under v: 40-43 att arbeta  med  Upptäck samhälle som är ett  läromedel Samhällskunskap år 4-6, kap "Upptäck samhälle och Individer och grupper".   Text- och arbetshäftet "Att leva tillsammans i samhället"
Läsa olika texter och arbeta med läsförståelse i  Zick-Zack Läsrummet, övningsbok sid.14-25, "Nya vänner".
Vi kommer även att arbeta med olika arbetsuppgifter, se film och göra planscher och en egen film om vårt förhållningssätt i klassrummet. 

                        

 Hur kan jag visa vad jag lärt mig?

Du ska visa vad du har lärt dig genom att:

 • Vara aktiv på lektionerna och delta i klassens diskussioner.
 • Använda ord och begrepp på ett riktigt sätt.
 • Redogöra för dina tankar och åsikter så att andra förstår.
  Skriva ett prov fredagen den  23/10-20

                                                                             Eva          

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: