Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smörblommans barnlitteraturprojekt

Skapad 2020-10-02 13:37 i Rindö förskola Vaxholm Stad
Förskola
Vi ser att barnen har ett stort intresse för högläsning och barnlitteratur. Detta vill vi arbeta med i syfte att skapa förutsättningar för barnen att utveckla sina språkliga förmågor.

Innehåll

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Vad vill vi erbjuda barnen?

- Tillfälle att arbeta i mindre grupper

- Möjlighet att få ta del av olika sorters barnlitteratur

- Möjlighet att leka med ord, rim och ramsor

- Att ställa frågor och diskutera tillsammans utifrån texter och bilder

 

Målkriterier/Förväntat Nyläge

Barnen tar egna initiativ till att göra stopp i boken och ställa frågor

Barnen känner igen och kan återberätta för dem kända sagor

Barnen kan svara på enklare frågor om för dem kända sagor

Barnen kan följa med i enklare rim och ramsor

Barnen uttrycker nya ord

 

Hur gör vi?

Vi arbetar i tre mindre grupper, en förmiddag i veckan per grupp.

Sara: E.T, E.P, V.S, V.H, A.L

Sandra: L.C, C.H, N.K, L.B, U.N

Felicia: S.G, P.K, B.P, J.T och S.E

 

Vi skapar planerade undervisningsstunder tillsammans i arbetslaget inför kommande vecka. Grupperna är åldersindelade och lämplig bok för åldersgruppen väljs ut. Vi arbetar i dessa grupper terminen ut om inget behöver ändras. Om möjligt tar vi över varandras grupp eller byter dag om någon av oss blir sjuk. Målet är att detta ska ske varje vecka.

Varje pedagog ansvarar för sin grupp och dokumenterar på eget valt sätt för sin grupp efter varje tillfälle. Vi reflekterar och diskuterar tillsammans kring vilken utveckling vi har sett när vi ses på PUT. Vi gör små reflektioner och analyser för hur projektet fortgår och om något behöver ändras, samt hjälper varandra att formulera lärloggar för barnen.

Vi gör en större avslutande reflektion och analys vid terminsslut, för hela projektet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: