👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PM 2 skapa infoblad till kampanj mm

Skapad 2020-10-02 13:56 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Handel
Vi ska fortsätta med Canva och ett nytt moment, skapa informationsmaterial till en kampanj.

Innehåll

Du ska använda utforma en kampanj åt Kick gym.

Kick gym är ett relativt nyöppnat gym i Linköping. Det ligger centralt och har goda parkeringsmöjligheter. På gymmet finns maskiner, fria vikter, spinning, olika pass med bla yoga, ett mindre relaxområde med pool, bastu och ett café. På caféet serveras bra och hälsosam mat. Gymmet startade upp precis när Corona slog till och därför har inte medlemsantalet blivit så stort som beräknat. Nu måste gymmet göra något så att antalet medlemmar ökar. Så nu måste det till olika kampanjer för att öka antalet medlemmar, men även tänka på vad folkhälsomyndigheten har för restriktioner.

1. ta först reda på vad folkhälsomyndigheten har för restriktioner

2. Formulera ett mål för kampanjen. 

3. Vilka aktiviteter ska gymmet arrangera för att nå nya medlemmar ( minst två aktiviteter). Tänk att de ska vara verklighetsbaserade aktiviteter.

4. Utforma en annons till aktiviteterna i uppgift 3. I annonsen ska kontaktuppgifter, logga, aktiviteter, start och slutdatum, samt teckensnitt och färger som är relevanta för "en bra annons". Var noggrann.

5. Föreslå två medier som du tycker att gymmet ska annonsera i.

6. Kick har en budget på 200 000 kr till kampanjen. Fördela pengarna på de medier du tänker använda.

Redovisning:

 • Diskutera kampanjer, annonsblad samt vilka medier du valt att annonsera i. Detta görs i helklass.
 • En dokumentation 
 • Kamratbedömning kommer ske

Preliminär tidsram och examinationsform

Vecka 

 

 

41

Onsdag, torsdag, fredag Arbeta med uppgiften

42

måndag, onsdag

Arbeta med uppgiften
Onsdag deadline

42

Torsdag Kamratbedömning, redovisning
42 Fredag Redovisning
Utvärdering
     
 • Använd boken
 • Internet
 • Samtal
 • Ha med källor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Affärsidé samt säljmiljöns utformning i fråga om ljus, ljud, färg och form.
  Han  -
 • Omvärldsanalys och marknadsundersökningar.
  Han  -
 • Varuexponering, skyltning och säljstödsmaterial, exponering i olika prislägen, i olika branscher och för olika typer av kunder.
  Han  -
 • Datorstöd i praktisk marknadsföring.
  Han  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom området samt etiska regler.
  Han  -
 • Konkurrensmedel, konkurrensförmåga och lönsamhet.
  Han  -
 • Miljö, kretsloppstänkande, resurshushållnings- och säkerhetsfrågor.
  Han  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med gott resultat. Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av god kvalitet och uppfyller estetiska krav. I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
  Han  A
 • Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat. Dessutom utformar eleven efter samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet och uppfyller estetiska krav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
  Han  C
 • Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat. Dessutom utformar eleven i samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
  Han  E
 • Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
  Han  A
 • Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
  Han  C
 • Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.
  Han  E
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
  Han  A
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
  Han  C
 • När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt.
  Han  E

Matriser

Han
PM 2 skapa infoblad till kampanj mm

Nivå E
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat.
Nivå C
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat.
Nivå A
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom praktisk marknadsföring. Eleven utför dem med gott resultat.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med säkerhet grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Eleven utformar i samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
Eleven utformar efter samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av tillfredsställande kvalitet och uppfyller estetiska krav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
Eleven utformar efter samråd med handledare säljstödsmaterial och varuexponeringar som är av god kvalitet och uppfyller estetiska krav. I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.