Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi 1 : NA19 : Hållbar utveckling

Skapad 2020-10-02 14:00 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Biologi
Under arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om hållbar utveckling.

Innehåll

Hållbar utveckling

Under detta område ska ni få chans att utveckla era kunskaper angående denna typ av frågor. Vi kommer att diskutera dessa frågor utifrån tre aspekter, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt ekologisk hållbarhet.

 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

En mer detaljerad planering för respektive lektion finns i läsårsplaneringen du når via denna länk eller i vårt classroom. Tänk på att kolla i denna för att veta vad du ska ta ikapp om du är borta från någon lektion. 

Vecka Ämnesinnehåll
43 Hållbar utveckling
44 Höstlov
45 Hållbar utveckling
46 Hållbar utveckling
47 Hållbar utveckling
48 Examination

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.
  Bio  -
 • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.
  Bio  -
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur de förändras över tid.
  Bio  -
 • Avgränsningar och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  Bio  -
 • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.
  Bio  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med nyanserade omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang. Vid behov föreslår eleven också förändringar.
  Bio  A
 • Eleven analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med välgrundade resonemang.
  Bio  C
 • Eleven analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Detta gäller såväl i det teoretiska som i det praktiska arbetet. I arbetet formulerar eleven relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare experiment och fältstudier på ett tillfredsställande sätt. Dessutom hanterar eleven material och utrustning på ett säkert sätt. Vidare tolkar eleven sina resultat, utvärderar sina metoder med enkla omdömen och motiverar sina slutsatser med enkla resonemang.
  Bio  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Eleven föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
  Bio  A
 • Eleven diskuterar utförligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
  Bio  C
 • Eleven diskuterar översiktligt frågor som rör biologins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för eleven fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
  Bio  E
 • Eleven använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bio  A
 • Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bio  C
 • Eleven använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang. Dessutom använder eleven olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bio  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: