Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Få-Livet på bondgården 7-9 20/21

Skapad 2020-10-02 14:18 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 7 – 9 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Kommunikation
Syftet är att utöka elevens kunskap om bondgården, dess djur och grödor.

Innehåll

Under läsåret 2020-2021 ska vi arbeta med tema bondgården, från jord till bord. Eleverna ska få förståelse och samband om vad som växer på en bondgård. Vi arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt och vill på så vis skapa nyfikenhet och lust att lära. Vi utgår från elevernas förkunskaper och frågor kring temat, därefter reflekterar vi kring nya frågeställningar som uppkommer. Eleverna kommer att arbeta både enskilt och i grupp.

Konkreta mål: Eleven ska känna till några djur som finns på en bondgård samt kunna nämna några av de vanligaste grödorna och växterna som förekommer där. 

Tillämpning: Eleven kommer att arbeta med olika former av skapande verksamhet och dokumentera sitt arbete på olika sätt. De ska söka information i ämnet via internet, i böcker, se filmer och arbeta med Ipad och smartboard runt temat. Eleven ska få upplevelser och kunskap genom olika studiebesök, bilder och spel. Alla ämnesområden kommer att involveras i temat. 

Vi kommer kontinuerligt att utvärdera elevernas kunskaper, kunskapsutveckling och erfarenheter kring ämnet genom konkret material och deras egen dokumentation. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  1-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: