Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skog och träd

Skapad 2020-10-02 14:39 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3)
Skogen är en härlig plats att vara i. Där finns det träd, växter, svampar och djur. Nu ska du få lära dig om hur träd ser ut, hur de växer och vad de hjälper till med. Att träd är viktiga kanske ni vet, men, även svampar är viktiga för naturen.

Innehåll

VAD ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med följande:

Vi lär oss hur ser ett träd/en svamp ut?

Vi lär oss hur ett träd/en svamp växer?

Vi lär oss vad träden/svampen hjälper till med?

Vi lär oss vad fotosyntes är?

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att se filmer och powerpoints där vi lär oss om skogar och svampar.

Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med att lära oss om trädets och svampens delar och livscykler.

Vi promenerar till Botan där vi undersöker träd.

Vi arbetar både enskilt och i grupp.

Vi kommer att lära oss utifrån begreppen:

trädets olika delar

livscykel

klorofyll

fotosyntes

svampens olika delar t.ex. mycel

barrskog

lövskog

 

VAD och HUR kommer det att bedömas?

Jag kommer att bedöma din kunskap i följande områden:

Du har kunskap om hur ett träd förändras under året.

Du har kunskap om hur ett träds/en svamps livscykel ser ut.

Du har kunskap om hur fotosyntesen fungerar. 

Du kan namnge några av våra vanligaste träd och svampar.

Du kan arbeta tillsammans med andra.

 

Hur kommer du att bedömas?

Bedömningen sker genom fortlöpande samtal vid undervisningstillfällen och dokumentation.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: