Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Få, grundsärskolan HT-20, Geografi

Skapad 2020-10-02 14:43 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Arbete om de sju världsdelarna. Även individuellt arbete kring varsin världsdel.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska
De sju världsdelarna och de tre stora haven. Lära sig om Norden, huvudstäder m.m. Om Sverige, skillnad på norra och södra.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
 • SO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • Sv
  Syfte tala och samtala i olika sammanhang,
 • Sv
  Syfte läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sv
  Syfte skriva texter för olika syften och mottagare,
 • Sv
  Syfte söka och värdera information från olika källor.

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att lära oss de sju olika världsdelarna, vad de heter och var de ligger. Eleverna kommer att få välja varsin världsdel som de få forska kring. Med hjälp av en tankekarta tar de reda på vilka länder som är störst i världsdelen, vilken religion de har, vilken mat de äter, vilka djur som finns i världsdelen m.m. De kommer sedan att skriva en faktatext och göra en muntlig redovisning. 

Vi kommer även att lära oss namnen på och vart de tre stora haven ligger. De fyra väderstrecken.

Kommer att lära sig vilka länder som Norden innefattas av, huvudstäderna, klimat, traditioner m.m.

Pratar om skillnader om vart i Sverige man bor. 

 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att lära oss om världsdelarna på olika sätt. Vi kommer att titta på film, läsa böcker m.m.

Eleverna kommer att forska och skriva om varsin världsdel. De kommer också att ha en muntlig redovisning.

Spela kahoot (frågesport) om världsdelar, haven och väderstrecken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Vilken betydelse religioner och andra livsåskådningar kan ha för människors identiteter och livsstilar.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: