👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Få- Textilslöjd åk 4-6, ht 2021 - vt 2022

Skapad 2020-10-02 14:45 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 4 – 6 Slöjd
Tavlor; väskor, kuddar, gosedjur mm i olika material och tekniker kan du tillverka på slöjden. Du arbetar igenom hela slöjdprocessen (planering, genomförande och utvärdering).

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla sin kunskap och förmåga att

- hantera flera olika nya redskap

- material, tekniker och symaskin

- ta eget ansvar i slöjdarbetet,

- följa instruktioner och arbetsbeskrivningar

- göra planeringar och värderingar av arbetet.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas

Bedömning av din förmåga att:

- hantera redskap och tekniker

- ta egna initiativ

- ta emot och arbeta efter instruktioner

- planera och värdera ditt arbete

Hur ska det bedömas

Jag kommer bedöma dig genom observationer under arbetets gång, samt det färdiga resultatet.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar i grupp och enskilt.

Eleverna skriver planeringar och utvärderingar av sina arbeten.

Eleverna får se hur de olika momenten utförs praktiskt.

Eleverna får under hela arbetsprocessen stöd och hjälp enskilt och i grupp.

Eleverna arbetar enskilt men även tillsammans med kamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
  Sl  A 6