Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgren

Skapad 2020-10-02 14:54 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 4 Svenska
Astrid Lindgren är en av våra mest älskade barnboksförfattare och hennes texter är en viktig del av barnbokslitteraturen världen över. Under åk 4 arbetar vi med ett tema där vi fördjupar oss i Astrid Lindgrens texter på olika sätt.

Innehåll

De här texterna kommer du att få läsa, lyssna eller titta på hela eller delar av:

 • Pippi Långstrump
 • Emil i Lönneberga
 • Vi på Saltkråkan
 • Madicken
 • Bröderna Lejonhjärta
 • Mio min Mio
 • Nils Karlsson Pyssling
 • Allrakäraste syster
 • I skymningslandet

Vi kommer också att fördjupa oss i Astrid Lindgrens liv och hur viktiga händelser i hennes liv påverkade hennes författarskap.

Så här kommer vi att arbeta med texterna:

 • Enskild reflektion utifrån frågor
 • Diskussioner i par, grupper och helklass
 • Grupparbeten där vi skapar en tidslinje över Astrid Lindgrens liv och verk
 • Egen fördjupning i någon av Astrid Lindgrens karaktärer/texter

Du bedöms utifrån hur du:

 • Gör egna reflektioner kring texterna och kopplingar mellan verken
 • Deltar i diskussioner
 • Bidrar till grupparbeten
 • Söker, sammanställer och presenterar information

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: