Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans huvudprocess Tunet

Skapad 2020-10-02 14:54 i Tunet Hedemora
Förskola
Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande i en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska vara en pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Enligt läroplanen ska förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.

Innehåll

Syfte:

Följa upp och utvärdera de kvalitetsindikatorer som utgör förskolans huvudprocess utifrån läroplanens mål. 

 

Mål:

God kvalitet i arbetet kring trygghet, omsorg, utveckling och lärande
God kvalitet i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd
God kvalitet i arbetet kring analys och förbättringsåtgärder i förskolan
God kvalitet i arbetet kring utvärdering tillsammans med barn och vårdnadshavare

 

Metod:

Mätning görs via enkätutskick i incito höst och vår.
Uppföljning och analys genomförs kontinuerligt under året. 

 

Frågeställningar för planering, uppföljning och analys:

 • Så här planerar vi vår verksamhet så att varje barn, varje dag, får goda förutsättningar att uppleva omsorg, utveckling och lärande.
 • Så här startar vi dagen så att varje barn upplever trygghet och nyfikenhet.
 • Så här genomför vi våra aktiviteter så att varje barn upplever trygghet, utveckling och lärande.
 • Så här arbetar vi med särskilt stöd så att varje barn får goda förutsättningar att uppleva omsorg, utveckling och lärande.
 • Så här avslutar vi dagen så att varje barn upplever trygghet och är redo att gå hem.
 • Så här utvärderar vi verksamheten tillsammans med våra barn och vårdnadshavare.
 • Så här analyserar vi vårt arbete på medarbetarnivå, avdelningsnivå och förskolenivå.
 • Så här tar vi fram förbättringsåtgärder på medarbetarnivå, avdelningsnivå och förskolenivå.
 • Så här arbetar vi med den inre- och yttre miljön så att den ger goda förutsättningar för trygghet, utveckling och lärande.
 • Så här lär vi av varandra och sprider gott arbete mellan kollegor och avdelningar inom hela förskolan.

Förbättringsplan:

 • Det här ska vi förbättra och så här ska vi göra.
 • Det här behöver vi hjälp med.

Kopplingar till läroplanen

 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  Lpfö 18
 • genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet
  Lpfö 18
 • förskolans arbetsformer utvecklas för att gynna barnens inflytande,
  Lpfö 18
 • utbildningen utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det stöd och de utmaningar de behöver
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: