Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spare time films & food

Skapad 2020-10-02 15:08 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola F Engelska
During this theme we will learn to talk about holidays and our everyday life, and improve our vocabulary. You'll learn to express your opinion and argue for your point of view.

Innehåll

You'll write an argumentative text for OR against meat. You'll practice to talk about films and write a film review by following some easy steps, (see link British council). Both texts will be written in Google classroom.  

You'll learn: 

-Vocabulary

- Express your opinion (orally and in writing)

- Write a film review

- Write an argumentative text

 

We'll work with textbook Magic (section 1 - Feeling good and section 2 - Body and soul, pages 8-30). 

Matriser

En
Filmrecension

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genre
Texten fungerar endast till en liten del som en filmrecension.
Texten fungerar till viss del som en filmrecension.
Texten fungerar som en filmrecension.
Texten fungerar mycket bra som en filmrecension.
Struktur
Texten har för lite struktur. Innehållet blir svårförståeligt, inledning och avslutning saknas.
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är för enkelt eller för kortfattat.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant, förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är inte alltid korrekt. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten är bara bitvis grammatisk korrekt. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Ny aspekt
Skrivregler
Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Försök till styckeindelning.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelning finns.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet. Styckeindelningen är genomtänkt.

En
Argumentative essay/argumenterande text engelska

Kommunicera i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Syfte och anpassning till mottagare
Struktur saknas.
Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation. Du följer till viss del den struktur som vi gått igenom.
Du skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte. Det är tydligt vilken typ av text det är och texten står helt på egna ben. Du följer relativt väl den struktur som vi gått igenom.
Du skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte. Det är tydligt vilken typ av text det är och texten står helt på egna ben. Du följer väl den struktur som vi gått igenom.
Innehåll
Det finns inga egna åsikter i texten. Innehållet är alltför magert för att ge läsaren information.
Berättar och beskriver på ett enkelt sätt. Du har förmågan att framföra enkla åsikter och att utveckla dina uppslag med något exempel.
Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett relativt tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och nyanserat sätt så att den som läser lätt förstår och skapar bilder.
Variation
Du kan formulera dig enkelt med viss variation. Många meningar börjar på samma sätt. Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten.
Du kan uttrycka dig med variation och visst flyt. Du varierar delvis meningar, ord och fraser. Du skriver med både långa och korta meningar och använder en del linkers för att skapa variation.
Du kan uttrycka dig med god variation och bra flyt genom att; Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du skriver längre och mer avancerade meningar. Du använder bindeord ("linkers") för att skapa variation, flyt och sammanhang
Flyt
Du använder ord på svenska och de grammatiska felen gör texten svår att förstå.
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel. Du gör endast några grammatiska fel och hanterar för det mesta kongruens (is/are, was/were, have/has, do/does) samt att skriva i presens och perfekt.
Du använder ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Du behärskar även kongruens (is/are, was/were, have/has, do/does) samt att skriva i presens och perfekt. Språkets flyt gör att budskapet går fram med lätthet.
Textens uppbyggnad
Det finns ett försök att inleda och avsluta texten, t ex genom att skriva "I'm going to write about.,," Det finns ansats till styckeindelning men ej helt genomtänkt.
Det finns en inledning och en avslutning. Mittdelen av texten är indelad i stycken med viss tanke.
Det finns en genomtänkt struktur. Tydlig inledning, styckesindelning och avslutning.
Bearbeta
Du bearbetar språket med viss vägledning så att resultatet förbättras.
Du bearbetar innehåll och språk i stort sett självständigt och tillsammans med kamrater, så att resultatet förbättras.
Du bearbetar medvetet och självständigt ditt språk för att förbättra och utveckla innehåll och struktur. Du diskuterar språk och texter med kamrater.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: