👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Medieproduktion 1

Skapad 2020-10-02 15:25 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Medieproduktion
Undervisningen i Medieproduktion ska leda till att eleverna genom praktiskt arbete utvecklar förståelse för hur medieproduktioner skapas. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om samband mellan medieprodukters marknad, målgrupp, innehåll, form och funktion samt om förmåga att samarbeta. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om text-, bild- och ljudarbete för att kunna omsätta egna och andras idéer till färdiga produktioner.

Innehåll

Undervisningen i ämnet medieproduktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att planera och genomföra medieproduktioner från idé till färdig produktion riktade till specifika målgrupper med hjälp av modern teknik.
  2. Kunskaper om och färdigheter i att använda text, bild och ljud i samverkan så att dessa gemensamt bygger upp och förstärker ett budskap.
  3. Kunskaper om olika roller och de ingående stegen i arbetet med medieproduktioner samt hur de samverkar.
  4. Förmåga att samarbeta och arbeta inom givna tidsramar.
  5. Kunskaper om begrepp, teorier och modeller som beskriver hur budskap formuleras.
  6. Förmåga att analysera och utvärdera medieproduktioner med avseende på den färdiga produkten, produktionens olika led och målgrupp.

 

Preliminär planering:

Detta är en grov planering. Aktuell och uppdaterad planering finns här: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JKfFvieXPtUXxjR7RqY_qgvzEac0gJtK5_HOyU-mpo4/edit?usp=sharing

 

Vecka Lektion 1 Lektion 2
36 Intro Kurs, PPT: Bildkomposition 1 + Desygner (Uppgift 1: Memoarer) Uppgift 1: Memoarer
37 Uppgift 2: Tidningsuppslag A508 PPT: Layout,/Film Layout & Composition. Uppgift 2: Tidningsuppslag A508.
38 PHOTOSHOP 06. Photoshopövningar: Ändra storlek på bild, frilägga och klona. A513 ledig. PPT: Bildupplösning 06. Photoshopövningar: Ändra storlek på bild, frilägga och klona. A513 ledig.
39 Photoshopövningar: lagermask, justeringslager, effekter och lagerstilar . A513 Photoshopövningar: lagermask, justeringslager, effekter och lagerstilar . A513
40 EJ LEKTION STUDIEDAG
41 PPT: Digitala bilder Photoshopövningar:bildkorrigering. A513 Photoshopövningar:bildkorrigering. A513
42 FOTO. PPT Bildkomposition 2. Bildkomposition med mobilkamera A508 FOTO. PPT Bildkomposition 2. Bildkomposition med mobilkamera A508
43 FOTO Systemkamera. A508 FOTO Systemkamera. A508
44 LOV LOV
45 FOTO Systemkamera  FOTO Systemkamera
46 FOTO Bildanalys Teori: Upphovsrätt
47 TEXT/Journalistik PPT: Nyhetsartikel - Reportage  
48    
49 Grafisk design/Layout ALT GRUPPARBETE MAGASIN (TEXT, FOTO, GRAFISK DESIGN) PPT 01. Grundläggande layout, 02. typografi
50 03. Gör en tidning med Desygner  03. Gör en tidning med Desygner 
51 03. Gör en tidning med Desygner  03. Gör en tidning med Desygner 
  LOV LOV
1 LOV LOV
2 GRUPPARBETE MAGASIN (TEXT, FOTO, GRAFISK DESIGN) ALT LJUD/RADIO  
3    
4    
5    
6    
7 LJUD/RADIO LJUD/RADIO
8 LOV LOV
9 LJUD/RADIO GRUPPARBETE LJUD/RADIO
10 LJUD/RADIO LJUD/RADIO
11 INTRO BILDSPEL Bildspel fota
12 VIDEO/ BILDSPEL VIDEO
13 VIDEO VIDEO
14 LOV LOV
15 VIDEO VIDEO
16 VIDEO redigering VIDEO redigering
17 VIDEO redigering VIDEO redigering
18 VIDEO redigering VIDEO DEADLINE 6 maj
19 Examination Examination
20 Examination deadline 18 maj Andra uppgifter/ kompletteringar
21 Andra uppgifter/ kompletteringar Redovisning av filmer!
22 Andra uppgifter/ kompletteringar Bedömning klar! Betygsättning 1/6
23    
24 STUDENTEN STUDENTEN