Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4A

Skapad 2020-10-02 15:44 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 4 Matematik
Du kommer att få arbeta med Favorit Matematik 4A. Vi kommer att ha genomgångar, räkna i boken och göra övningar digitalt och även praktiska övningar.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

  • kunna lösa problem i elev nära situationer                                                                                                        
  • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
  • kunna se om mitt tal är rimligt                                                                                                                            
  • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

  •  kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                   
  •  kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

Metodförmåga                                                                                                                                                    

  •  kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
  •  kunna använda miniräknare                                                                                                             

Kommunikationsförmåga  

  • kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer                                    
  • kunna redovisa,samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument                                                                                                             

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp.

Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 4A.

Vi kommer att ha prov efter varje kapitel.

Detta ska bedömas :

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna i samtal med andra, prov både muntligt och skriftligt. Du  kommer att få utvärdera dig själv .

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: