Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder

Skapad 2020-10-02 16:38 i Gläntanskolan Helsingborg
Vi lär oss om värme och väder.
Grundskola 7 Fysik
Vädrets makter är kraftfulla. "Hur kommer det sig att vindar som t ex en tromb i Sverige och tornadon Sandy i USA uppstår?" , "Vad är väder?" Fysiken kan hjälpa oss att förstå olika väderfenomens uppkomst. Solen är motorn. Men vad är värme i fysikalisk mening och hur sprids värme ? Hur hänger solstrålning samman med växthuseffekt? Detta är några av frågorna som vi ska reda ut i detta tema.

Innehåll

Mål

Du kommer att lära dig:

 • att värme är ett mått på hur mycket atomerna rör sig
 • att fasta ämnen, vätskor och gaser utvidgar sig vid uppvärmning
 • att alla ämnen får lägre densitet vid uppvärmning med undantag av vatten som har sin högsta densitet vid +4 grader C
 • olika temperaturskalor
 • vad absoluta nollpunkten är
 • hur värme sprids genom; ledning, strömning och strålning
 • att de flesta metaller leder värme bra medan ämnen som luft, trä och gummi leder dåligt
 • vad en bimetall är för något och vad den används till
 • att en mörk yta absorberar mer strålning än en ljus. Det blir därför varmt att ha på sig mörka kläder en het sommardag
 • att om en mörk yta och en ljus yta har samma temperatur så utstrålar den mörka mer värme än den ljusa
 • hur väder uppstår på grund av jordens oregelbundna uppvärmning
 • hur man tolkar en väderkarta
 • vad varm- och kallfront är, hur vindar uppstår och hur moln bildas
 • att värmeenergi är en av flera energiformer
 • planera och utföra laborationer samt redovisar resultatet i en laborationsrapport

Arbetsgång

Vi kommer att bearbeta områdets olika begrepp, med genomgångar, diskussioner och filmer.

Vi kommer ha laborationer som kopplar till lektionsinnehållet.

Skriftliga laborationsrapporter kommer att göras.

Området kommer att bearbetas med studieuppgifter och med utdelat material.

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett skriftligt prov

Bedömning

Hur aktivt du deltar i klassrumsdiskussioner samt förmågan att förstå, förklara och använda de centrala begreppen i arbetsområdet.

Din förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion.

Din förmåga att redogöra för dina laborationer - hypotes, genomförande och slutsats - muntligt/skriftligt.

Hur väl du uppnår målen genom observationer, uppgifter och prov.

Matriser

Fy
Fysikmatris

Har ej ännu behandlats
E- nivå
C- nivå
A- nivå
Ta ställning och motivera
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Diskutera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
Genomföra och planera
Undersökningar
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Använda utrustning
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Använda resultat
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom fysiken på ett mycket bra sätt.
Utvärdera undersökning
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentera
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, bilder och skriftliga rapporter.
Kunskaper
Fysikaliska sammanhang
Du har baskunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Föra resonemang
Hitta samband om krafter, rörelse, hävarmar, ljud, ljus och elektricitet.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet hänger ihop med saker om händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett enkelt sätt med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet hänger ihop med saker om händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett utvecklat sätt med andra saker i fysiken.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet hänger ihop med saker om händer i vardagen och i samhället. Du ger exempel på hur det hänger ihop på ett välutvecklat sätt med andra saker i fysiken.
Partiklar och strålning
Du kan använda dig av modeller från fysiken på ett ganska bra sätt för att ge exempel på och beskriva partiklar och strålning.
Du kan använda dig av modeller från fysiken på ett bra sätt för att förklara partiklar och strålning på ett utvecklat sätt.
Du kan använda dig av modeller från fysiken på ett mycket bra sätt för att förklara partiklar och strålning på ett välutvecklat sätt.
Hållbar utveckling
Hur människan och tekniken påverkar miljön.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människa och teknik påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människa och teknik påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människa och teknik påverkar miljön. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Historia
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan ge exempel och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan ge exempel och förklara hur några naturvetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för hur människor lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: