Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - deckare

Skapad 2020-10-02 20:16 i Gantofta skola Helsingborg
I arbetsområdet med berättande text får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Berättande texter skrivs oftast för att roa, vilket många gånger innebär att läsaren ska bli lite rädd. Exempel på berättande texter: fabler, sagor, äventyrsberättesler, fantasy eller science fiction. Vi skriver den här gången deckare.

Innehåll

Syfte


Genom ett utvecklat språk och kunskaper utvecklar du din identitet. Under arbetet med olika texttyper i svenska får du goda möjligheter att skriva, läsa och samtala. I detta område utveckalr dina möjligheter att kommunicera och det i sin tur leder till en ökad tilltro den egna språkliga förmåga.
Du utvecklar förmågan att:

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med berättande text ska du :

1. Förstå syftet/meningen med en berättande text. (Förkunskap/förförståelse)

2. Lära dig hur en deckare är uppbyggd, med ett brott, villospår, ledtråd, avslutning och motiv. 

3. Lära dig hur man använder språket för att skapa spännande miljöer och bygga upp spänning.

4. På egen hand kunna planera och skriva en berättelse.

Arbetssätt

Förförståelse/förkunskaper: Klassen läser, återberättar och dramatiserar olika spänningsberättelser och samtal om vad det är som gör en deckare spännande.

Vi arbetar gemensamt med modelltexter och lär känna igen spänningsberättelsens struktur (berättarkurvan).

Vi analyserar vad som krävs i en deckare och vad som gör den bra. 

Du får planera och på egen hand skriva en deckare där du visar dina kunskaper.

Texten ska bearbetas och redovisas. Vi jobbar också med kamratbedömning.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:.Förmågan att:
- förstå syftet med en berättande text
- kunna skriva en text med ett begripligt innehåll och en tydlig röd tråd
- kunna använda strukturen för en deckare.
- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en berättande text , som olika berättartekniska grepp, ordval, meningsbyggnad m.m

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella berättande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Deckare

INNEHÅLL

På god väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Texten är begriplig men den ”röda tråden” är svag.
Texten är begriplig och innehåller en enkel handling med en tydlig ”röd tråd”.
Texten har ett relativt tydligt innehåll, med utvecklad handling och ”röd tråd”.

STRUKTUR

På god väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Brott:
Ett brott presenteras på ett otydligt sätt.
Ett brott presenteras på ett tydligt sätt.
Ett brott presenteras på ett tydligt sätt och du bygger upp en spänning och gör läsaren nyfiken.
Villospår:
Villospår är otydligt eller saknas.
Ett villospår presenteras.
Flera villospår presenteras på ett tydligt sätt.
Ledtråd:
Ledtrådar är otydliga eller saknas.
En ledtråd presenteras.
En ledtråd presenteras och kopplas samman med slutet.
Avslutning:
Skriver en enkel avslutning som avslutas snabbt.
Avslutningen är tydlig. Någon form av motiv presenteras.
Avslutnigen är tydlig och byggs upp på ett strukturerat sätt. Någon form av motiv presenteras.

SPRÅKLIGA DRAG

På god väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ordval och meningsbyggnad:
Ordvalet är vardagligt och meningsbyggnaden i huvudsak korrekt men utan variation.
Ordvalet är relativt varierat och meningsbyggnaden korrekt med viss variation. Börjar använda adjektiv och beskrivande verb.
Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden varieras (både vad gäller längd och sätt att inleda meningarna), med avsikt att skapa spänning och tempoväxling. Använder adjektiv, adverb och beskrivande verb. Använder liknelser och bisatser inledda med prepositioner och adverb, för att utveckla texten.
Första/tredje person:
Byter ofta från tredje person till första person.
Skriver konsekvent i första eller tredje person.
Anpassar perspektivet på ett i stort sett korrekt sätt.
Direkt och indirekt tal:
Använder sällan direkt tal.
Återger tal ibland. Börjar använda riktig interpunktion i dialoger.
Använder dialoger på ett för sammanhanget passande och korrekt sätt.
Tempus:
Har vissa svårigheter att hålla ett bestämt tempus.
Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder tempus korrekt.
Sambandsord:
Använder några få enkla sambandsord, som t.ex. ”och, sen”. Lite variation i längden på meningarna.
Använder vanliga sambandsord som t.ex. ”för att, därför, så att”. Försöker variera längden på meningarna.
Använder mera komplexa sambandsord som t.ex. ”även om, å andra sidan”. Använder både enkla meningar, sammansatta meningar och komplexa meningar.
Skiljetecken, stor bokstav, lagom långa meningar.
Texten är indelad i meningar men skiljetecken saknas här och var och/eller stor bokstav.
Texten är i huvudsak skriven med korrekta skiljetecken, stor bokstav.
Texten är korrekt skriven när det gäller skiljetecken och stor bokstav. Meningarna är varierad när det gäller längden.
Berättarteknik:
Texten innehåller inga eller få gestaltande beskrivningar eller berättartekniska grepp.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar samt en del berättartekniska grepp, avsedda att skapa spänning och väcka intresse.
Texten innehåller gestaltande beskrivningar av olika slag, liksom olika berättartekniska grepp, medvetet valda för att skapa spänning och väcka intresse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: