Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i matematik åk 7 kapitel 2 7A

Skapad 2020-10-03 10:33 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola F Matematik
Vad menas med variabler och hur de används i algebraiska uttryck och ekvationer. Vi tränar också på att använda balansmetoden för att lösa ekvationer.

Innehåll

Syfte/Förmågor du kommer utveckla 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

        formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

        använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

        välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

        föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

        Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

        Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

        Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

        Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

        Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

        Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

        Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa

Läxa: Läxan lämnas in varje tisdag. Du ska göra börja på uppgifter som lärare väljer ut och göra så många uppgifter du kan och göra dem enligt läxkortet, uppgifter du inte lyckats lösa även med hjälp av t ex en förälder ska signeras av förälder eller annan som hjälpt. Glöm inte att rätta läxan och fylla i läxkortet innan du lämnar in den. Läxkortet ska signeras av mamma eller pappa.

Obs! Utöver ordinarie läxa ska man lägga ner minst 30 min/vecka på matte. Läxan kan vara att träna mer eller att fördjupa sina kunskaper inom de området vi arbetar med på lektionen.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.        Skriftliga prov

2.        Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

Material

Ta med mattebok, räknehäfte, penna, sudd, linjal och miniräknare till varje lektion.

Algebra

Centralt innehåll

        Innebörden av variabel begreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

        Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

        Metoder för ekvationslösning.

        Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

        Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

        Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

        Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

        Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

        Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Konkreta mål, elev ska kunna:

        förklara vad en variabel är.

        förenkla algebraiska uttryck.

        veta skillnaden mellan numeriskt uttryck och algebraiskt uttryck.

        lösa ekvationer av enklare slag och med variabel på båda sidorna.

        olika metoder för ekvationslösning.

        hitta mönster och förklara hur de ändras.

        använda sig av ekvationer för att lösa problem.

        göra enklare programmering.

 Preliminär veckoplanering 

V.

Dag

Lektion

Läxa

40

Förmåga i Fokus (FiF)

 

 

Ti/On

Rep

 

 

To

Prov 

 

 

Fr

Programmera X del 1 nivå 1, här

 

 41

Programmera X del 1 nivå 2, här

 

 

Ti/On

Provgenomgång

 

 

To

Starta upp Algebra med tankekarta och repetition,

Kan du det? Socrative

2.1 Algebraiska uttryck

 

 

Fr

Jobba klart med 2.1

 

 42

Gör klart programmering

 

 

Ti/On

2.2 Mönster  

Läxa 5

 

To

Jobba klart med 2.2

30-min: kunskapmatrisen

 

Fr

2.3 Förenkling av uttryck

 

43

2.3 Förenkling av uttryck +

Genomgång av ekvationer

 

 

Ti/On

Bygg ekvationer + 2.4 Ekvationer

 Läxa 6

 

To

Repetition Algebra + 2.4 Ekvationer

30-min: kunskapmatrisen

 

Fr

2.5 Problemlösning med ekvationer

 

44

 

HÖSTLOV

 

45

2.5 Problemlösning med ekvationer

 

 

Ti/On

2.6 Ekvationer med obekanta i båda leden

Stencil Repetition av algebra

 

To

Jobba klart med 2.6 ekvationer

30-min: kunskapmatrisen

 

Fr

BU s. 99/ 100/101

 

 46

Diagnos kap 2 + Självskattning + Träna Tal / Utveckla tal

 

 

Ti/On

Träna Tal / Utveckla tal

Läxa 7

 

To

FiF

30-min: Räkna klart/utmaningen

 

Fr

REP Övningsprov 1

 

 47

REP

Öva till provet i boken kapitel 2 samt stenciler i team

 

Ti/On

Övningsprov 2

Läxa 8

 

To

PROV 2

30-min: kunskapmatrisen

 

Fr

Ny planering

 

 

Matriser

Ma
Matematik matrisen

Centralt innehåll

  • Ma  7-9   Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Ma  7-9   Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Ma  7-9   Metoder för ekvationslösning.
  • Ma  7-9   Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  • Ma  7-9   Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
F-nivå
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E
C
A
Problemlösning
hur väl eleven använder samband och generaliseringar. Val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl eleven kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
i vilken grad eleverna visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
kvaliteten på metoder eleven använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
kvaliteten på elevens slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning och hur väl eleven använder matematiskt språk och uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. Kommentarer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: