Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från urtid till forntid

Skapad 2020-10-03 10:41 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Pedagogisk planering för temat urtid - forntid vt-17 och ht-17 år 2-3.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Nu ska du få lära dig mer om jordens utveckling från minsta cell, till dinosauriernas tid och fram till människans utveckling. Vi lär oss om forntiden och de olika tidsperioderna istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Vad ska du få lära dig? 

 • Om jordens och livets utveckling. 
 • Om hur man levde och viktiga händelser under de olika tidsperioderna istid, stenålder, bronsålder, järnålder och vikingatid.
 • Om några gudar från asatron exempelvis Tor, Oden och Freja. 
 • Om jordbrukets betydelse för människans utveckling.  
 • Om olika arkeologiska fynd och fornlämningar och vad de kan berätta för oss om de olika tidsperioderna. 
 • Om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid. 

Nyckelord - historiska begrepp

tidslinje, big bang, urtid, cell, alg, fossil, forntid, dåtid, nutid, framtid, fornfynd, arkeolog, istid, jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder, järnålder, vikingatid, asatro

Hur ska vi arbeta?

 • Vi gör en gemensam tidslinje.
 • Vi följer tv-serierna "Jack och jordens utveckling" och "Arkeologens dotter".
 • Vi skriver pratar och skriver ner stödord kring de olika tidsperioderna.
 • Vi läser faktatexter enskilt och tillsammans. 
 • Vi skriver egna faktatexter med hjälp av tankekarta.
 • Vi tränar på att förstå och kunna använda olika historiska begrepp genom kooperativa övningar.
 • Vi går igenom olika historiska spår som finns från de olika tiderna, samt tittar vad det finns för spår i vår närmiljö. 

Vad kommer bedömas?

Vi kommer fortlöpande under temats gång att bedöma din förmåga att..

 • Förstå och använda historiska begrepp.
 • Jämföra de olika tidsåldrarna och berätta om vad som skiljer de åt och hur utvecklingen sett ut.
 • Berätta om olika forntida spår och vilken information de kan ge om de olika tidsperioderna.  
 • Söka och samla fakta från olika faktatexter.
 • Skriva din egen faktatext med hjälp av stödord.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: