Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planning sheet 2 8D

Skapad 2020-10-03 13:36 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola F Engelska
Planering för engelskan fram till jullovet 2020. Här finns läxor och uppgifter med. Avsnittet avslutas med oförberedda prov av färdigheterna (tala, läsa, skriva, lyssna). De nationella proven (muntliga) kommer att hållas under slutet av höstterminen (från vecka 45 och framåt). Vi arbetar kontinuerligt med alla färdigheterna samt information om engelskspråkiga länder = alla betygskriterier.

Innehåll

Planning sheet English 8, section 2
    Homework Text of the day How to work with it/after reading it
w 42 Tue   TB s. 38 – 40, The importance of looking good   retell the text in exactly ten sentences
  Thu av text + följande glosor på s. 38 – 39 (gula rutorna): judge, physical appearance, cover, assume, fancy, honest, slender, manner, occasionally, hazardous, afford, intimidate TB s. 41 – 43, Fit and healthy for life     pick 10 difficult words. Put them in new sentences
         
w 43 Tue   TB s. 44 – 45, Healthy snacks     Read the text to each other, then talk about your best healthy snack
  Thu text + följande glosor på s. 41 – 43 (gula rutorna): keep fit, exercise, well-being, reduce, anxiety, boost, self-confidence, tug-of-war, steep, achieve, convinced, rake, couch potato TB s. 46 – 47, Eating disorder  Translate one of the paragraphs into Swedish
         
w 45 Tue   TB s. 51 – 53, Sleep            make an information poster
  Thu text + följande glosor på s. 46 – 47 (gula rutorna): eating disorder, consider, less, severe, figure, decade, obsessed, gain weight,  related to, similar to, vomit, expect, recover TB s. 48 – 50, Skin    Write down key words to every paragraph
         
w 46 Tue   TB s. 54 – 55, The Olympic Games          Read the text out loud to each other

  Thu text + följande glosor på s. 48 – 50 (gula rutorna): surface, layer, task, fluid, blush, over-the-counter, prescription medication, squeeze, pimples, increase, harmful, belly button, desire, ink, shot TB s. 56, The body + WB p. 69-71, adverb Work with the words
         
w 47 Tue   TB s. 57 – 59, A day’s wait + p.68-71, Perfect Kessa Read one each. Retell to each other
  Thu Läxförhör av glosorna på s. 56 (samtliga). TB s. 60 – 62, I’m not a druggie    Give your opinions on the text
         
w 48 Tue   Workbook p.67- 68, tidsprepositioner Work with the grammar
  Thu av text + följande glosor på s. 61 (gula rutan): complaint, overwhelming, requiring, randomly, humiliation, form, lecture, admired, praised, sob, entire, eventually, verdict Essay writing  
         
w 49 Tue   Test: reading and listening  
  Thu   Oral test  
         
    Jeanette: 070-637 69 68, jeanette.olsson@skola.uppsala.se  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: