Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillbaka till skolan!-La rentrée des classes

Skapad 2020-10-03 15:55 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Hur ser det ut i Frankrike/ditt Fransktalande land och här i Sverige att förbereda “la rentrée”, veckan innan man går tillbaka till skolan? Hur känner du dig som elev? Hur mår dina föräldrar?...och lärarna? Hur påverkas familjen av det här momentet som sker varje år? Vad tycker du?

Innehåll

TEMA: Tillbaka till skolan!

 

Comment se passe la rentrée des classes en Suède et en France? Y a-t-il des différences?

 

Hur ser det ut i Frankrike/ditt Fransktalande land  och här i Sverige att förbereda “la rentrée”, veckan innan man går tillbaka till skolan? Hur känner du dig som elev? Hur mår dina föräldrar?...och lärarna? Hur påverkas familjen av det här momentet som sker varje år? Vad tycker du?

Vi kommer att diskutera skillnaderna med hjälp av din egen erfarenhet och ett avsnitt ur en fransk TV-Serie som heter “Fais pas ci, fais pas ça”. Vi kommer dessutom att läsa olika avsnitt från litteratur som pratar om “tillbaka till skolan”.

 

SYFTE: Att utveckla förmågan…

 

 • att formulera sig i tal och skrift.

 • att använda franska som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.

 • att utveckla sina kunskaper om och reflektera över traditioner, kulturella företeelser i den fransktalande världen utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 • Att utveckla sitt ordförråd inom temat.

 • Utveckla sin läsning och läsförståelse av olika typer av texter.

 

CENTRALT INNEHÅLL:

 

 • Läsa och skriva-Strategier för att läsa och skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

 • Tala, lyssna och samtala- Muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

 • Berättande texter och sakprosatexter -Beskrivande, förklarande och argumenterande texter, till exempel en tidningsartikel, en dagboksberättelse, ett brev... Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 • Berättande texter och sakprosatexter- Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier.

 • Strategier för att skriva olika typer av text.

 • Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och argument.

KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL:

 

Du ska kunna…

 

 • Diskutera, presentera, förklara vad du (redan) vet om temat.

 • Svara på eventuella frågor muntligt eller skriftligt.

 • Utöka ditt ordförråd inom temat genom att läsa och förstå olika typer av texter om temat.

 • Skriva nyckelord, även en strukturerad text om temat.

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift på ett väl-strukturerat och välutvecklat sätt.

 

GENOMFÖRANDE:

 

Så här ska vi arbeta…

 

 • Diskutera tillsammans temat “att gå tillbaka till skolan” och försöka lista /klassificera våra tankar kring temat.

 • Titta på ett avsnitt av “Fais pas ci, Fais pas ça” och ta anteckningar om det vi ser/ märker.

 • Svara på frågor kring innehållet av och ordförrådet i avsnittet.

 • Då, fokuserar vi två huvudområden; dels kulturyttringar och kulturskillnader, dels typiskt franska uttryck och språkligheter. Vi tänker oss att det här avsnittet ger kulturella och språkliga nycklar till det franska samhället.

 • Läsa olika avsnitt från litteratur om temat.

 • Göra olika förståelse-övningar med det du läst.

 • Träna din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift på ett väl-strukturerat och välutvecklat sätt.

 • Förbereda en skriftlig presentation om en aspekt av “la rentrée” som diskuterades under lektionen.Du får till exempel välja mellan:

 • en artikel för till exempel din skolas tidskrift där du skriver om dina egna tankar, funderingar om temat (veckan före och själva dagen).

 • en sida ur din dagbok (veckan före och själva dagen).

 • Ett brev  till något av föräldraparen - Lepic eller Bouley - där du berättar vad du tycker om deras sätt att uppfostra något av sina barn.

 • En strukturerad text där du skriver en dialog mellan 2 elever om deras tankar om “tillbaka till skolan: Elev 1 är glad att komma tillbaka till skolan och elev 2 är bara stressad. Använd argumentation!

 

Saker att fundera över/ta hänsyn till:

 

-Hur man uttrycker känslor-åsikter.

-Hur man kan argumentera för någonting man känner starkt för eller emot.

-Hur man “artikulerar” olika delar i en text med inledning, utveckling samt slutsats, med hjälp av bindeord.

-Hur man presenterar ett brev och en dialog.

 

BEDÖMNING:  

 

Bedömning sker genom:

 

 • Samtal och diskussioner

 • Aktivt deltagande i klass-grupp- diskussioner

 • Förmåga att skriva  en av de 4 olika möjliga skrivuppgifterna.

 • Komplettering av klass- och läxövningarna.

Din skriftliga redogörelse ligger till grund för terminsbetyget enligt betygskriterier för slutet av ÅK 9. Din text kommer att betygsättas och måste ta hänsyn till uppbyggnaden, språkets struktur samt språklig variation.

 

DOKUMENTATION:

 

 • “Fais pas ci, fais pas ça”-Drama Série-(2007-2017)-France 2.

 •  Avsnitt ur fransk litteratur

 • Lärarens egen material

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: