Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation & division åk. 4 20/21

Skapad 2020-10-03 16:23 i Mörrums skolor Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
Multiplikation & Division Metoder

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Undervisning/arbetssätt

# Förtest

# Gemensamma genomgångar och diskussioner

# Genomgångar i smågrupper eller enskilt.

# Enskilt arbete

# Arbete i par

# Grupparbete

# Arbete i helklass (hela gruppen)

# Spela spel 

# Test i slutet av temat 

 

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning Matematikmatris åk 4

1
2
3
Multiplikation
Multiplikationstabellerna
Eleven kan trots stöd inte tabellerna.
Eleven kan med stöd tabellerna
Eleven kan tabellerna.
Multiplikation
Multiplicera med 10 och 100
Eleven kan trots stöd inte multiplicera med 10 och 100.
Eleven kan med stöd multiplicera med 10 och 100.
Eleven kan multiplicera med 10 och 100.
Multiplikation
Multiplikation där ena faktorn är ensiffrig och den andra två eller tre siffrig och det inte blir minnessiffror. 232x3
Eleven kan trots stöd inte ställa upp och räkna uppgiften i en algoritm.
Eleven kan med stöd ställa upp och räkna uppgiften i en algoritm.
Eleven kan ställa upp och räkna uppgiften i en algoritm.
Multiplikation
Multiplikation där ena faktorn slutar på noll 32x20
Kan trots stöd inte göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga och en av dem slutar på 0 32 x 30=
Eleven kan med stöd göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga och en av dem slutar på 0 32 x 30=
Eleven kan göra skriftliga uträkningar med heltal där båda faktorerna är flersiffriga och en av dem slutar på 0 32 x 30=
Multiplikation (överkurs)
Multiplikation där ena faktorn är ensiffrig och den andra två eller flera. Med minnessiffror.
Eleven har inte jobbat med detta ännu.
Kan med stöd göra skriftliga uträkningar med heltal där ena faktorerna är flersiffriga och det blir minnessiffra.
Kan göra skriftliga uträkningar med heltal där ena faktorerna är flersiffriga och det blir minnessiffra.
Division
Dividera med 10 och 100
Eleven kan trots stöd inte dividera med 10 och 100.
Eleven kan med stöd dividera med 10 och 100.
Eleven kan dividera med 10 och 100.
Division
Nämnaren ensiffrig, ingen minnessiffra 4208/2
Eleven kan trots stöd inte göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig.
Kan med stöd göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig.
Kan göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig.
Division
Täljaren och nämnaren slutar på nollor 36000/30
Eleven kan trots stöd inte göra divisionsberäkningar där nämnaren slutar på en eller flera nollor.
Kan med stöd göra divisionsberäkningar där nämnaren slutar på en eller flera nollor.
Kan göra divisionsberäkningar där nämnaren slutar på en eller flera nollor.
Division (överkurs)
Nämnaren ensiffrig, med minnessiffra.
Eleven har inte arbetat med detta ännu.
Eleven kan med stöd göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig och det är en minnessiffra.
Eleven kan göra divisionsberäkningar med heltal där nämnaren är ensiffrig och det är en minnessiffra.
Multiplikation och division
Sambandet mellan de två räknesätten.
Eleven kan inte se och förstå sambandet mellan multiplikation och division.
Eleven kan se och förstå sambandet mellan multiplikation och division.
Multiplikation och division
Begreppen: multiplikation, multiplicera, faktor, produkt, division, dividera, täljare, nämnare, kvot, samband
Eleven kan inte förklara och använda några begrepp.
Eleven kan förklara och använda några begrepp.
Eleven kan förklara och använda begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: