Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höst, svampar, frukt, grönsaker och skogsdjur (Automne, champignons, fruits, légumes et animaux de la forêt)

Skapad 2020-10-03 16:44 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Förändringarna i naturen under hösten. Diskussion, läsning av olika texter, arbeta med skrivandet av olika typer av texter. Arbete kring delar av en dokumentär.

Innehåll

TEMA: Höst, svampar, frukt, grönsaker och  skogsdjur

 (Automne, champignons, fruits, légumes et animaux de la forêt)

 

SYFTE: Att utveckla förmågan…

 

 • att formulera sig

 • att kommunicera i tal och skrift

 • att använda franska som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

 • Utveckla sin läsning och läsförståelse av faktatexter och berättelser.

 

CENTRALT INNEHÅLL:

 

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

 • Strategier för att skapa ett faktablad efter en mall.

 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 

 • Ord och begrepp för att presentera, beskriva samt förklara i skrift i form av en strukturerad text.

 

KUNSKAPSKRAV SAMT KONKRETISERING AV MÅL:

 

Du ska kunna…

 • Läsa, lyssna på och förstå information i form av texter och film om temat.

 • uttrycka dig i tal och skrift med viss språklig variation och inslag av ord och begrepp om temat. 

 • stava ord som du själv ofta använder och specifika ord om temat.

 • delta i samtal och diskussioner och lyssna på andras åsikter.

 • berätta/återberätta/beskriva för andra i muntligt och skriftligt form om höst, svampar och några skogsdjur.

 • komplettera egen faktablad om antingen svamp eller skogsdjur du själv väljer.

 • utöka ditt ordförråd inom temat vi arbetar med.

 • Läsa ett höstrecept

 • Skapa och skriva ett höstrecept efter en modell.

 • Skriva en text om en aspekt av temat vi pratat om efter exempel (du väljer mellan: faktatext om höst, svampar, skogsdjur)

 

GENOMFÖRANDE:

 

Så här ska vi arbeta…

 • Diskutera förändringarna i naturen under hösten.

 • Titta på en dokumentär om hösten och svara på frågor om innehållet.

 • Utveckla ordförråd och skapa egen glosor  för att beskriva hösten, svampar och skogsdjur.

 • Samla, läsa, förstå information om hösten, svampar och skogsdjur

 • Komplettera en text med ord

 • Skapa ett faktablad 

 • Skriva ett höstrecept efter en modell.

 • Skriva egen faktatext om vald svamp eller skogsdjur.

 

BEDÖMNING:  

 

Bedömning sker genom:

 

 • Samtal, diskussioner och aktivt deltagande i klassdiskussioner och uppgifter.

 • Skapande av faktablad.

 • Skapande av ett höstrecept.

 • Förmåga att skriva en text enligt bedömningskriterier för ÅK6 (med vikt på textens uppbyggnad, språkets struktur samt språklig variation)

*med enkla ord i ÅK4, med respekt för språkets struktur och där du visar att du kan konstruera korta meningar med hjälp av nyckelorden och använda skiljetecken med god effekt.

 

*detaljerat i ÅK5-6, där du visar förmågan att anpassa ditt språk efter syfte, situation och din läsare. Du visar att du kan använda dig av en inledning, fortsättning och avslut på ett sätt som är anpassat till textens syfte.

 

DOKUMENTATION:

 

 • Lärarens eget material

 • Dokumentär “C’est pas sorcier-L’automne”

 • Skapad ordglosa

 • Skapad faktablad

 • Skapad höstrecept

 • Skapad text

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: