Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösttema

Skapad 2020-10-03 17:38 i Franska Förskolan Medborgarskolan Region Väst
Förskola
Färger, former, matematiska begrepp, vad händer i naturen.....

Innehåll

 

Mål & Syfte genom tema höst; vårt mål är att …

 • Utveckla barns språk och ordförråd.
 • Utveckla barns matematiska tänkande och begrepp.
 • Utveckla barns förståelse för form, mönster, förändring, mängder och antal.
 • Upptäcka olikheter och jämföra.
 • Barnen upplever och känner igen höstens färger.
 • Skapa ett intresse och väcka nyfikenhet för naturkunskap.
 • Ge barnen en bild av naturens olika årstider och vad händer i naturen på hösten.
 • Diskutera kläder som passar till hösten, det blir kallare.

        

Metod: Vi ska utöva olika aktiviteter så att barnen ska kunna nå målen.

 • Samling 
 • Berätta om förändringar som sker på ett lekfullt sätt (med hjälp av djur karaktärer).
 • Höstramsor och sånger.
 • Samla naturföremål (löv, äpple, kottar, pinnar) och sedan sortera, klassificera, räkna och jämföra.
 • Skapande aktiviteter med naturmaterial (collage och pyssla med löv, måla med äpple och kottar).
 • Promenad för att observera och samla på hösttecken.

Dokumentation

 • Ta foto och anteckna barnens kommentarer.
 • Lägga ut på Unikum för att få vårdnadshavare delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.
 • Det skapande barnen gör hängs/ställs upp och kommer att finnas att se runt om på avdelningen. 

 

        

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: