Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik multiplikation

Skapad 2020-10-03 17:41 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 3 Matematik
Under 6 veckor kommer vi att arbeta med att fördjupa förståelsen för räknesättet multiplikation. Vi kommer att bygga multiplikationer med konkret material och göra räknehändelser. Vi kommer också att lösa uppgifter med multiplikation och använda oss av den kommutativa lagen. Nu börjar vi träna att automatisera multiplikationstabellerna 1-5 och 10!

Innehåll

Du ska kunna 

 • förstå multiplikation som upprepad addition. . 
 • lösa uppgifter i multiplikation, tabellerna 1-5 och 10  
 • multiplicera med 1 och 0. 
 • förstå och använda den kommutativa lagen i multiplikation.
 • lösa uppgifter som innehåller flera räknesätt.
 • förstå,  använda och förklara begrepp. 
 • använda blockmodellen som strategi vid problemlösning med multiplikation.

I undervisningen kommer vi att

 • bygga multiplikationer med konkret material. 
 • göra egna räknehändelser 
 • automatisera multiplikationstabellerna 1-5 och 10 i spel och digitalt.
 • öva att använda den kommutativa lagen vid huvudräkning. 
 • öva att använda flera räknesätt för att lösa uppgifter. 
 • öva att använda olika problemlösningsstrategier. 
 • öva att använda och förklara begrepp i samarbetsövningar. 

Du får visa vad du kan

 • när du bygger multiplikationer på olika sätt med konkret material med kamrat och själv. 
 • när du gör egna räknehändelser tillsammans med kamrat och själv. 
 • när du övar tabellerna 1- 5 och 10 på skolplus.se och spelar spel.
 • när du övar med kamrat och själv att använda den kommutativa lagen. 
 • när du övar med kamrat och själv att använda blockmodellen vid problemlösning.   
 • när du gör huvudräkningsdiagnos.
 • när du gör utvärderingsdiagnos för området multiplikation. 

Fritidshemmet kompletterar matematiken genom att

 • barnen erbjuds att öva automatisering av multiplikationstabellerna och matematikspel på skolplus.se

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: