Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Bråk och decimaltal

Skapad 2020-10-03 19:25 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under vecka 41-46 kommer vi ägna oss att lära oss om bråk och decimaltal.

Innehåll

Bråk och decimaltal

Lektionsplanering för åk 4-6, matematik

Vecka: 41-46

skapad av Sandra Dahlberg

KURSKOD TILL CLASSROOM: nmakywr

SYFTE

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

MÅL

Läsa och skriva tal i bråkform

Läsa och skriva tal i decimalform

Läsa av decimaltal på en tallinje

 

Veta hur några vanliga bråktal skrivs i decimalform

MATERIAL

 • Matematikbok
 • Räknehäfte
 • Penna
 • Ipad

AKTIVITET

 • Vi kommer arbeta utifrån matematikboken
 • Aktiviteter
 • Se filmer
 • Matematikspel

 

BEDÖMNING

Bedömningen sker kontinuerligt. Du kommer att bedömas formativt under arbetets gång och sedan kommer du att få ett prov i slutet av arbetsområdet. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: