Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema höst för nyanlända

Skapad 2020-10-04 08:40 i CFL - Centrum för flerspråkigt lärande Härryda
Grundskola 6 – 9 Biologi
Vad händer ute i naturen på hösten? Vad händer förnan? Varför vissa fåglar flyttar och andra inte? Vad gör djuren på hösten? Vilka svampar är ätliga och vilka är giftiga? Vilka fruktar och bär finns på hösten? Hur samverkar olika organismer? Allt det här kommer vi att lära oss under vecka 40-43. Arbetet har både fokus på ämnesinnehåll och språkutveckling.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet med undervisningen är att: 

 • eleverna ska få möjlighet att upptäcka naturens förändringar.
 • undersöka hur naturen förändras med årstidernas växlingar.
 • lära sig mer om vad som händer med växters, djurs och andra organismers liv på hösten? 
 • utforska hur olika organismer samverkar, till exempel nedbrytning
 • människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
 • koppla ämnet till agenda 2030

 

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi läser och går genom texter både digitalt och på papper tillsammans. 
 • Vi översätter texterna och svåra begreppen till egna språk. Vi använder avancerad läsare.
 • Vi svarar på relaterade frågor.
 • Vi ser olika filmer om hösten.
 • Vi  tränar förmågor genom att spela Kahoot/elevspel.
 • Vi gör fältstudie
 • Diskussioner i par och i grupper
 • Vi gör enkla experiment.
 • Vi skapar fina motiv av höstlöv.
 • Vi fotograferar hösttecken i naturen med Ipads.
 • Vi gör egna presentationer om hösten på Ipaden..
 • Vi skapar egna frågor med svar till Kahoot.
 • Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • Vi samtalar och diskuterar för att skapa en uppfattning om hur vi kan ta hand om naturen och miljön omkring oss.
 • Vi kopplar vårt arbete med Agenda 2030, mål1 god utbildning för alla och mål 15 ekosystem och biologisk mångfald.

 

Det här ska du lära dig 

Du kommer att lära dig om naturens förändringar, nedbrytnings process, namn på några vanliga barr- och lövträd, namn på några stann- och flyttfåglar, olika djur, olika svampar och svamp delar.  Du ska även lära dig att formulera frågor om hösten, svampar, säsongens frukter och bär, fåglar och djur.  

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Klorofyll, frö, sporer, stam, krona, barr, förna, näring, organismer, nedbrytning, nedbrytare, tickor, mycel, skörd, art, häckar, allätare, fettlager, dun, ide, dvala.

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?  

Genom ditt deltagande i diskussioner, grupparbete, undersökningar, fältstudier, spel som kahoot/ quizlet, 

dokumentationer av undersökningar i text och bild, begrepp test och muntliga redovisningar/presentationer visar du dina förmågor. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: