👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Agenda 20/30

Skapad 2020-10-04 10:42 i Änggårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Hur får vi jorden att räcka till?

Innehåll

Kartläggning av barngruppen 

Vi har sett att barnen har ett stort intresse för att plocka, äta och leka med äpplena ute på gården. Äpplena kommer från flera äppleträd som alla bar mogen frukt, detta ledde till att det fanns mycket fallfrukt på marken och att vår kompost användes flitigt för att slänga den fallna frukten. Eftersom äpplet har vart ett återkommande samtalsämne och något som intresserat barnen, så kommer vi att använda oss av det för att gå in i ett arbete kring hållbarutveckling. Vi kommer att arbeta med hållbarutveckling utifrån Agenda 20/30 och de 17 globala målen.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Analytisk- och kommunikativ förmåga 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Vi vill ge möjlighet till att på ett konkret sätt göra det synligt för barnen hur vi kan ta hand om våra resurser.

Väcka en medvetenhet kring hållbar konsumtion och produktion.

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer uppmärksamma att det kan finnas resurser i vår närhet som går att använda på fler än ett sätt. Genom att utforska tillsammans med barnen vill vi förmedla en känsla av möjlighet till handling och ge dem perspektiv. Så ett frö för att kunna börja fundera på vad de själva kan göra. Vi kommer börja i det lilla, det som finns i barnens vardag i deras livsvärld för att sedan kunna vidga, tänka och se större. Vi vill att dom ska få förståelse för att de kan och ska påverka sin framtid, få förståelse för hur dom kan påverka. Vi vill öka förståelse för barns rättigheter och också skyldigheter

Medforskare - på vilket sätt behöver jag vara närvarande i denna situation?

Scaffolding – utmana utifrån varje barns enskilda behov och förutsättningar

Utmanande frågor – vilken typ av frågor ställer jag? Behöver det alltid finnas ett givet svar

Närvarande – på vilket sätt behöver jag vara närvarande i denna situation?

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18