👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Testa teknik

Skapad 2020-10-04 17:57 i Blästadsskolan särskola Linköping
Grundsärskola 4 – 6 Teknik
NTA-tema i teknik. I Testa teknik ges eleverna möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i sin närmiljö, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem, men också göra egna konstruktioner.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • undersöka enkla tekniska lösningar 
 • resonera kring olika tekniska lösningar
 • använda olika tekniska hjälpmedel tex. sax, griptång

Undervisningens innehåll

Så här ska vi arbeta...

 • sortera olika saker efter användningsområde
 • sortera olika saker efter vilket material de är gjorda av
 • konstruera ett enkelt tekniskt hjälpmedel
 • med hjälp av teknikens ord och begrepp beskriva våra resultat
 • göra venndiagram
 • undersöka hur saker fungerar 
 • dokumentera våra resultat i bild och text
 • se filmer 

 

Viktiga ord och begrepp

 • teknik
 • konstruktion
 • material
 • vågrätt
 • lodrätt
 • hjälpmedel
 • återanvändning

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • bidrar i diskussioner och undersökningar
 • medverkar i enkla teknik- och konstruktionsarbeten
 • medverkar i enkla resonemang och då använder något av teknikens ord och begrepp
 • bidrar till att i ord och bild dokumentera dina resultat

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel kardborren som förebild för kardborrebandet.
  Tk  4-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  4-6