Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd, skog och höst

Skapad 2020-10-04 17:42 i Brokinds skola Linköping
Hur ser det ut i skogen på hösten, och varför?
Grundskola 1 – 3 Svenska NO (år 1-3)
Vi har 4 årstider. Du kommer att få lära dig vad som händer i naturen när det är höst och varför det händer. Du ska lära dig känna igen olika barrträd och lövträd. Du kommer att få träna i att sortera in träd i grupper. Du kommer att få undersöka hur skogen ser ut nära skolan och lära dig vad som är typiskt för barr- och lövskog.

Innehåll

 

Träd, skog och höst

Undervisning:

Så här ska vi arbeta…

 • Lära oss nya begrepp
 • Skriva faktatexter om träd
 • Delta i diskussioner i klassen
 • Samarbeta med sin lär-kompis när du redovisar faktatexter
 • Gå ut och titta på skogstyperna barr- och lövskog

 

Bedömning:

 • Hur mycket du är med på lektionerna, med handuppräckning och gemensamma diskussioner i helklass och samarbete med din lär-kompis.
 • Du ska kunna skriva en enkel faktatext med underrubriker.
 • Du kommer att få göra ett test efter avslutat arbetsområde där du ska visa vad du har lärt dig. Du ska kunna namnge våra fyra årstider. Du ska veta varför löven ändrar färg på hösten. Kunna namnge de träd vi har arbetat med. Kunna trädets delar. Veta vad som skiljer en barr- och lövskog. Visa att du har förstått lövets kretslopp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: