Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 7, capítulos 6-9

Skapad 2020-10-04 18:42 i Vallåsskolan Halmstad
Det första arbetsområdet i spanska i årskurs 7.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I kommande kapitel kommer du få lära dig att berätta om dig själv och din familj, din skoldag och din fritid på spanska. Du kommer också få lära dig årstiderna och månaderna.

Innehåll

I kapitel 6-9 från Vale 7 är målet att du ska lära dig följande... 

  • Berätta om familjen
  • Beskriva utseende 
  • Födelsedagar
  • Månader
  • Årstider 
  • Berätta om fritiden
  • Klockan
  • Veckodagarna
  • Berätta om en skoldag 
  • Olika verbformer

Undervisning 

Under lektionerna jobbar vi med Vale 7, textboken och övningsboken. Vi kommer även använda annat material som komplement. 
Vi tränar tillsammans på texter, uttal, ord och fraser, grammatik, m.m. Ni jobbar enskilt, i par, eller i mindre grupper.

Läxor

Ni kommer få träna främst på ord och fraser för att befästa ordkunskap. 

Bedömning 

Under arbetets gång kommer dina kunskaper/förmågor testas. Förmågorna bedöms i fyra olika färdighetsprov: läsa, höra, skriva och tala. 

 

Matriser

M2
Escuchar/Lyssna efter Kap 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse
Du visar att du är på väg, men förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer.
Du förstår hela textens innehåll samt de flesta detaljer.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet.
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kommenterar relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt och kommenterar detaljerat.
Strategier
Du visar inte att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda strategier.
Du visar att du kan använda strategier.

M2
Leer/Läsa efter kap 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse
Du förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer.
Du förstår hela textens innehåll samt de flesta detaljer.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet.
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kommenterar relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt och kommenterar detaljerat.
Strategier
Du visar ännu inte att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda strategier.
Du visar att du kan använda strategier.

M2
Hablar/Prata efter Kap 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll och ord
Du visar ännu inte att du kan använda ord och fraser för att delta i ett samtal.
Du visar att du kan delta i ett samtal där du på ett enkelt sätt använder några ord och fraser.
Du visar att du kan delta i ett samtal där du med viss säkerhet kan använda dig av många av ord och fraser.
Du visar att du kan delta i ett samtal där du med säkert kan använda dig av ord och fraser samt försöker utveckla innehållet så mycket du kan.
Interaktion
Du bidrar inte till samtalet. Du ställer ingen eller endast enstaka frågor. Du använder inte bekräftande fraser.
Du bidar till samtalet på ett enkelt sätt genom att ställa några frågor och använder någon bekräftande fras.
Du deltar aktivt och visar god vilja att hålla igång samtalet genom att ställa flera frågor och använda några bekräftande fraser.
Du deltar aktivt och visar god vilja att hålla igång samtalet genom att med säkerhet ställa frågor och använda bekräftande fraser.
Form
Ditt språk är svårt att förstå för en spansk-talande person eller du talar för lite för att det att det ska vara möjligt att bedöma formen.
Du använder dig av enkla korta meningar som innehållet några verb och något adjektiv.Ditt språk går att förstå även om det innehållet oklarheter.
Du bygger ut en del av dina meningar.Du använder verb och adjektiv, inklusive ordföljd, med ganska stor säkerhet.Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt.
Du använder dig av sammanhängande meningar.Du använder verb och adjektiv, inklusive ordföljd, men säkerhet.Ditt språk är ganska korrekt.
Strategier vid samtalet
Du vet inte vad du ska göra om du kommer av dig eller pratar på svenska eller engelska.
Du försöker använda någon strategi om du kommer av dig.
Du försöker använda strategier om du kommer av dig.
Du använder strategier om du kommer av dig.

M2
Escribir/skriva efter kap 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll och ord
Du visar ännu inte att du kan använda ord och fraser för att skriva en text om en person.
Du visar att du kan använda ett flertal ord och fraser för att skriva en text om en person.
Du visar att du med viss säkerhet kan använda dig av många ord och fraser för att skriva en text om en person.
Du visar att du med stor säkerhet kan använda dig av ord och fraser för att skriva en text om en person. Du försöker utveckla innehållet så mycket du kan.
Form
Ditt språk är svårt att förstå för en spansktalande person eller du skriver för lite för att det ska vara möjligt att bedöma formen.
Du skriver enkla korta meningar som innehåller nyckelfraser, verb och adjektiv. Ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter.
Du bygger ut en del av dina meningar. Du använder verb och adjektiv med viss säkerhet. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt.
Du bygger ut dina meningar. Du använder verb och adjektiv med säkerhet. Din text är ganska korrekt.
Arbetsprocessen
Du visar inte att du kan använda dig av några strategier om det är något ord du inte kan.
Du använder t ex läroböcker eller ordbok om det är ord eller fraser du är osäker på.
Du använder t ex läroböcker eller ordbok om det är ord eller fraser du är osäker på.
Du använder t ex läroböcker eller ordbok om det är ord eller fraser du är osäker på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: