Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat

Skapad 2020-10-04 20:59 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Vi övar på och arbetar med referat, källhänvisningar och källkritik läsning.

Innehåll

Planering

 • läsa Gretas tal och diskutera
 • genomgång referat (mall) och källhänvisningar
 • genomgång: källkritik
 • öva på att skriva referat och källhänvisa
 • Läsa debattinlägg på egen hand. Eget arbete med text.
 • prov referat (via exam.net)

Material:

Info referat

Video referat

Mall referat

Skriva referat

 

 

Uppgifter

 • Öva på att skriva referat

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -

Matriser

Sve
Skriftlig förmåga (referat)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur och tydlighet
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande och begripligt.
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande och begripligt. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande, begripligt och väldisponerat. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Språk
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Skriva referat
Eleven kan läsa, reflektera över och göra en enkel sammanfattning av en text, samt skriva en text som anknyter till det lästa (ett referat). Referatet är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra en sammanfattning av en text, samt skriva en text som lyfter fram huvudtanken i det lästa (ett referat). Referatet är anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra en sammanfattning av en text, samt skriva en egen text som lyfter fram huvudtanken i det lästa. Referatet är anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Hantering av källor
Eleven värderar och granskar med viss säkerhet en källa kritiskt, samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven värderar och granskar med viss säkerhet en källa kritiskt, samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven värderar och granskar med viss säkerhet en källa kritiskt, samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: