Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden del II

Skapad 2020-10-04 21:54 i Sunnerstaskolan Uppsala
Arbete med Medeltiden under höstterminen 2016
Grundskola 4 – 5 Historia
Vi kommer under detta arbetsområde läsa om medeltidens viktiga personer och händelser i Sverige, men även i vårt närområde och till viss mån även i Europa. Vi kommer att samtala kring hur människornas liv förändrades under denna tidsperiod och hur människorna levde och hur deras vardag såg ut. Vi kommer även att diskutera vilka spår vi ser idag av medeltidens händelser och samhällsutveckling och jämföra med nutid och hur vi lever idag jämfört med under denna tid.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att

 • ha genomgångar
 • läsa ålderadekvata texter och se filmer om medeltiden
 • samtala, diskutera och göra uppgifter kring det vi läser och ser
 • arbeta med ord och begrepp
 • arbeta med olika historiska källor
 • besöka Upplands museet (om möjlighet finns)
 • arbeta både i helklass, liten grupp och enskilt

Bedömning

Du ska kunna besvara följande frågor:       
 • Varför började städer växa fram under medeltiden?
 •           Hur fungerade den medeltida staden? 
 •           Vad spelade Hansan för roll för länderna kring Östersjön (och deras utveckling)?
 •           Vad finns det för spår av medeltiden i dagens svenska språk?
 • Vad var digerdöden och hur påverkade den människornas levnadsvillkor?
 •            Hur blev Margareta drottning över hela Norden?
 •           Hur kunde bönderna skaffa sig inflytande under senmedeltiden?

 

 •  Du ska också:
 • känna till viktiga historiska personer från medeltiden
 • kunna använda historiska begrepp i diskussioner och redogörelser

 

Du visar vad du lärt dig genom:

 • att delta i diskussioner och samtal
 • ditt aktiva deltagande, både muntligt och skriftligt, under lektionerna
 • att du använder dig av historiska begrepp i diskussioner och redogörelser
 • prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: