Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skräpplockarmonstrens äventyr

Skapad 2020-10-05 07:16 i Östervåla förskola Graniten Heby
Förskola
Vi ska ut på äventyr tillsammans med Skräpplockarmonstren som ska lära oss om hållbar utveckling och ekosystem. Det låter krångligt men "Monstren" kan mycket om djur, natur och att vara rädda om vår miljö.

Innehåll

Vi ska från oktober till december arbeta med de Globala målen, Agenda 2030 då vi ska fokusera på;

 • Hållbarkonsumtion och produktion punkt nr 12
 • Ekosystem och biologisk mångfald punkt 15.           

Ålder 3-5

Läroplansmål/ nationella mål:

Syfte: (Här beskrivs syftet med det valda läroplansmålet. Varför har vi valt detta läroplansmål? Var är vi?)

Hållbar utveckling är något som vi alla måste jobba med för att vår planet ska må bättre. 

Vi vill i tidig ålder väcka ett intresse för miljön och hur vi ska jobba med den på bästa sätt.  Vi hoppas att intresset ska leda till att barnen i framtiden kommer vara engagerade och att de vill bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Mål:  (Här beskrivs det förväntande resultatet. Vart ska vi?)

Vi vill ge barnen möjlighet att utforska hållbar utveckling ur deras perspektiv

Vi vill ge barnen möjlighet att förstå sambandet mellan människor, djur och samhälle påverkar varandra.

 

Utbildning och undervisning: (Här beskrivs själva arbetssättet.  Hur gör vi för att nå det förväntade resultatet).

Vi vill väcka barnens nyfikenhet genom att följa med skräpplockarmonstren ut på äventyr. De kan på ett lekfullt sätt inspirera och lära oss en massa saker om natur och miljö. I ett utforskande arbetssätt följer vi barnens frågor och intressen.

 • Göra aktiviteter ute, som start på temat fick vi träffa Skräpmaja och leta efter alla Skräpplockarmonster. 
 • Maten vi äter, hur ser det ut i andra länder  
 • Experiment 
 • Skräpplockarmonster målarbilder, spel/memory m.m. 
 • Sopsortering/återanvändning av material
 • Sånger/ramsor/pyssel
 • Ser på film
 • Plantera ett ekosystem
 • Rent och smutsigt vatten
 • Allemansrätten

Reflektion/ Analys

Efter varje vecka utvärderar vi temat och valda mål – vad har vi gjort som påverkat barnen i deras lärprocess?

-Vad har vi sett för lärande och utveckling hos barnen?

-Behöver vi förändra något i vårt arbetssätt?

-Hur utmanar vi barnen vidare?

Uppgifter

 • v. 41 start på temat

 • v.42 Maten vi äter, andra länder

 • v.43 Maten vi äter

 • v 44 Mat, strövarmarsch och tipsrunda

 • v 45 avslut mat och start "friska fiskar"

 • V.46 vi fortsätter med vatten och skattar matupplevelsen

 • v.47 rent och smutsigt vatten

 • V.48 Avsluta friska fiskar projektet Lite Allemansrätt

 • julbestyr v. 50-53

 • v 49 allemansrätt och adventskalender

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18

Matriser

Skräpplockarmonstrens äventyr

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: